Viljasato 

Päivitetty: 23.2.2017 - Seuraava päivitys: 23.11.2017
   
 
 
Jaa
Toiseksi pienin viljasato 2000-luvulla
Luonnonvarakeskuksen satotilaston mukaan viljasato jäi vuonna 2016 lähelle 3,6 miljardia kiloa. Sato on jäänyt 2000-luvulla alle 3,5 miljardin kilon vain vuonna 2010. Viljasato koostuu pääosin tärkeimmistä rehuviljoistamme ohrasta (1,6 miljardia kiloa) ja kaurasta (1,0 miljardia kiloa). Ohrasato oli viime vuoden tasoa ja kaurasato hieman viime vuotta suurempi (+6 %). Kolmanneksi viljellyimmän viljan eli vehnän sato pieneni noin 17 prosenttia. Rukiin sato pieneni myös viidenneksen.
Viljasatoa pienensi heti alkuunsa lähes kaikilla viljoilla viime vuotta pienempi kylvöala. Lisäksi puitua satomäärää rokotti viime vuosia pienempi hehtaarisato korjatulta alalta. Vain rukiilla hehtaarisato oli tavanomaista suurempi. Ruissato on 2000-luvun neljänneksi suurin, vaikka se pieneni viime vuodesta lähes 20 prosenttia.
Viljan laatu tavanomaista heikompi
Vehnän leivontalaatu jäi viime vuoden tapaan alhaiseksi. Myös rukiin laatu on tavanomaista heikompi. Lisäksi ohran ja kauran tämän vuoden sato on teollisuudessa yleisesti mitattujen laatuominaisuuksien perusteella heikompaa kuin viime vuonna.

Lähde:
Luke, Luonnonvarakeskus


Indikaattorin kuvaus

Viljasato kuvaa kotimaisen viljan tuotantomäärää. Se sisältää tärkeimpien viljakasviemme eli vehnän, rukiin, ohran ja kauran satomäärät. Viljan satotiedot ovat osa satotilastoa, joka sisältää tärkeimpien peltokasvien satotiedot. Satotiedot on kerätty 1920-luvulta lähtien otantatutkimuksena maatiloilta. Vuonna 2016 tiedot kerättiin verkkopalvelun ja puhelinhaastattelujen avulla noin 6 600 maatilalta, joista 600 oli luomutilaa. Tiedot estimoidaan koskemaan kaikkia Suomen maatiloja, joita on noin 50 000.