Yritystoiminnan kansainvälistyminen 

Päivitetty: 16.12.2016 - Seuraava päivitys: 18.12.2017
   
 
 
Jaa

Ruotsalaisyhtiöt merkittävimpiä ulkomaalaisomisteisia yhtiöitä Suomessa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa sijaitsevien ulkomaisten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 86 miljardia euroa vuonna 2015. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto ei juuri muuttunut. Eniten liikevaihtoa oli ruotsalaisilla, yhdysvaltalaisilla, saksalaisilla ja britannialaisilla yrityksillä. Toimialoista puolestaan eniten liikevaihtoa tuotti teollisuus, josta 29 prosenttia yhdysvaltalaisissa yrityksissä. Ulkomaisten yritysten lukumäärä Suomessa oli 4 427 kappaletta.

Ulkomaiset yritykset kattavat lähes 23 prosenttia Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta. Osuus ei ole juuri muuttunut verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstö on myös vakiintunut 16-17 prosentin tasolle. Osuudet kuitenkin vaihtelevat merkittävästi toimialoittain. Päätoimialoilla liikevaihdon ja henkilöstön osuudet vaihtelevat 5 ja 45 prosentin välillä. Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialan sekä informaation ja viestinnän toimialan ulkomaalaiset yritykset Suomessa tuottivat eniten liikevaihtoa suhteessa kokonaisyrityskantaan. (liitekuvio 2). Hieman toisenlaisen kuvan asiasta saa, kun tarkastelee osuuksien sijaan henkilöstön määrää ja liikevaihtoa. Näin mitattuna merkittävimmät toimialat ovat teollisuuden toimiala sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimiala. Teollisuuden toimiala työllisti 72 200 henkilöä eli vajaan kolmanneksen ulkomaisten yhtiöiden työntekijöistä ja sen liikevaihto oli liki 33 miljardia euroa. Tukku- ja vähittäiskauppa työllisti 49 910 henkilöä ja sen liikevaihto oli 27 miljardia euroa. (liitekuvio 3). Yhtiön kansallisuus tilastoidaan perimmäistä määräysvaltaa käyttävän tahon mukaan. Useimmiten tämä on ulkomailla sijaitseva yritys, joka omistaa yhtiöstä yli 50 prosenttia suoraan tai välillisesti. Suomessa sijaitsevia tytäryhtiöitä omistavat selvästi eniten ruotsalaiset yritykset. Ruotsalaiset yritykset myös työllistävät ulkomaisista yhtiöistä eniten, 73 660 henkilöä. Myös liikevaihdolla mitattuna ruotsalaiset yhtiöt ovat merkittävimpiä, 17 miljardilla eurolla.


Lähde:
Tilastokeskus / Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa


Indikaattorin kuvaus

Indikaattori kuvaa Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihdon ja henkilöstön osuutta kaikkien Suomessa toimivien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihdosta.

Ulkomaiset tytäryhtiöt -tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa (Inward statistics on foreign affiliates, Inward FATS). Tiedot kuvaavat maailmanlaajuista verkottumista, joka on osa globalisaatiota. Lisäksi tietoja käytetään apuna kuvattaessa Suomessa toimivien yritysten omistusrakennetta ja arvioitaessa niiden houkuttelevuutta ulkomaisille yrityksille tai muille instituutioille.

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan vuonna 2014. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2013 -tilaston tietoja ei tästä syystä voi verrata saman tilaston aiempiin julkistuksiin. Uudistus kuitenkin parantaa yritystilastojen yhtenäisyyttä. Merkittävimmät muutokset liittyvät toimialaluokituksen, yritystietojen (mm. liikevaihto- ja henkilöstötieto) ja yritysjärjestelyjen käsittelyn yhtenäistämiseen sekä päättelysääntöihin, joiden perusteella tilastojen yritys- tai toimipaikkajoukko muodostetaan.