Pienituloiset 

Päivitetty: 21.12.2017 - Seuraava päivitys: 2.3.2018
   
 
 
Jaa

Pienituloisten määrä vuonna 2016 edellisvuoden tasolla

Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 637 000 vuonna 2016, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilaston ennakkotiedoista. Pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 11,8 prosenttia, mikä on edeltävän vuoden tasolla. Tulotilastojen kattamalla 50 vuoden ajanjaksolla pienituloisuus oli suurimmillaan vuonna 1966, jolloin pienituloisia oli 18,6 prosenttia koko väestöstä. Vähiten suhteellisesti pienituloisia oli lamavuonna 1993, jolloin keskitulo laski nopeasti. Pienituloisia oli tuolloin 7,2 prosenttia koko väestöstä.


Lähde:
Tilastokeskus / Tulonjakotilasto


Indikaattorin kuvaus

Pienituloisuusaste (köyhyysriski, at-risk-of-poverty) kuvaa ns. pienituloisuusrajan alapuolelle jäävän väestön osuutta koko väestöstä. Lasten pienituloisuusaste (lapsiköyhyys, child poverty) kuvaa pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuutta kaikista alle 18-vuotiaista.

Pienituloisuusraja perustuu kotitalouksien kulutusyksikköä kohden laskettuun käytettävissä olevan rahatulon mediaaniin. EU-maissa noudatetaan yhtenäistä määrittelyä, jonka mukaan pienituloisiksi katsotaan ne, joiden tulot jäävät pienemmiksi kuin 60 % mediaanista.