Pienituloiset 

Päivitetty: 21.12.2016 - Seuraava päivitys: 21.12.2017
   
 
 
Jaa

Pienituloisten määrä 631 000 vuonna 2015

Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvia henkilöitä oli 631 000 vuonna 2015, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilaston ennakkotiedoista. Tämä on noin 43 000 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli 11,7 prosenttia, kun edellisvuonna osuus oli 12,5 prosenttia.

Pienituloisuus on ollut laskusuunnassa vuoden 2010 jälkeen, ja pienituloisten lukumäärä on ollut alle 700 000 vuodesta 2012 eteenpäin. Pienituloisuusraja oli yhden hengen kotitaloudessa 14 230 euroa vuonna 2015 eli noin 1 185 euroa kuukaudessa, kun edellisvuonna se oli 14 270 euroa eli 1 190 euroa kuukaudessa. Pienituloisuus kuvaa keski- ja pienituloisten välisiä suhteellisia tuloeroja, joten pienituloisuuden kehitys riippuu paitsi pienituloisten kotitalouksien omasta tulokehityksestä, myös mediaanitulon kehityksestä. Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä 1) kohti on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta.


Lähde:
Tilastokeskus / Tulonjakotilasto


Indikaattorin kuvaus

Pienituloisuusaste (köyhyysriski, at-risk-of-poverty) kuvaa ns. pienituloisuusrajan alapuolelle jäävän väestön osuutta koko väestöstä. Lasten pienituloisuusaste (lapsiköyhyys, child poverty) kuvaa pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuutta kaikista alle 18-vuotiaista.

Pienituloisuusraja perustuu kotitalouksien kulutusyksikköä kohden laskettuun käytettävissä olevan rahatulon mediaaniin. EU-maissa noudatetaan yhtenäistä määrittelyä, jonka mukaan pienituloisiksi katsotaan ne, joiden tulot jäävät pienemmiksi kuin 60 % mediaanista.