Kuluttajabarometri 

Päivitetty: 27.6.2017 - Seuraava päivitys: 27.7.2017
   
 
 
Jaa

Kuluttajien luottamus pysyy vahvana – oma talous arveluttaa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 23,9, kun se toukokuussa oli 24,1 ja huhtikuussa 21,5. Touko-kesäkuun lukemat ovat mittaushistorian 1995–2017 korkeimmat. Viime vuoden kesäkuussa luottamusindikaattori sai arvon 14,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,0. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–16. kesäkuuta 1 161 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät eivät muuttuneet merkitsevästi kesäkuussa toukokuuhun verrattuna. Odotus kuluttajan omasta taloudesta on kuitenkin heikentynyt vähin erin keväästä alkaen. Vastaavasti arvioissa Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyydestä on jo runsaan vuoden mittainen nouseva trendi. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden kaikki osatekijät vahvistuivat kesäkuussa.

Kesäkuussa kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin valoisat. Työttömyyden vähenemiseen uskottiin eniten kymmeneen vuoteen, ja kuva Suomen taloudesta oli paras seitsemään vuoteen. Arviot myös mahdollisuuksista säästää olivat optimistiset. Odotus omasta taloudesta oli kesäkuussa pitkän ajan keskitasolla.

Kuluttajat pitivät kesäkuussa ajankohtaa hyvin otollisena lainanotolle ja hieman myös säästämiselle ja kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat kesäkuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla selvästi vähentynyt viime kuukausina.

Oma ja Suomen talous

Kesäkuussa 50 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 9 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten kesäkuussa 47 ja 18 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 27 ja 12 prosenttia.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Kuluttajabarometri


Indikaattorin kuvaus

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Kuluttajabarometri toteutetaan kuukausittaisena puhelinhaastattelututkimuksena. Barometriin sisältyvät kuluttajien käsitykset oman taloutensa ja maan talouden ja työttömyyden kehityksestä sekä kuluttajien aikomukset tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Lisäksi kerätään tietoja kestokulutustavaroiden omistamisesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.