Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet 

Päivitetty: 31.10.2016 - Seuraava päivitys: 12.5.2017
   
 
 
Jaa

Kiinteän verkon laajakaistaliittymiä oli kesän 2016 lopussa yhteensä hieman alle 1,72 miljoonaa. Määrä laski hieman vuoden 2015 loppuun verrattuna. Liittymistä noin 86 prosenttia oli kotitalouksien käytössä ja 14 prosenttia yritysasiakkaiden käytössä.

Nettiä halutaan käyttää yhä useammin langattomasti. Tämä on yksi syy siihen, että kiinteiden laajakaistayhteyksien määrä kasvoi useita vuosia hyvin hitaasti kunnes se reilu vuosi sitten kääntyi jo laskuun. Samaan aikaan matkaviestinverkon tiedonsiirtoyhteyksien eli niin sanottujen mobiililaajakaistaliittymien määrä on kasvanut voimakkaasti, ja pelkkään tiedonsiirtoon käytettäviä matkaviestinverkon liittymiä olikin jo noin 2,1 miljoonaa kesäkuussa 2016.

Kesäkuun 2016 lopussa Suomessa oli käytössä jo yli 450 tuhatta vähintään 100 megabitin kiinteää laajakaistaliittymää. Samaan aikaan, kun liittymien yhteismäärä hieman väheni alkuvuoden aikana, näiden nopeiden liittymien määrä kasvoi 7 prosenttia. Kolmessa vuodessa 100 megabitin liittymien määrä kiinteässä verkossa on yli kaksinkertaistunut.

Yli 100 megabitin yhteydet edellyttävät kiinteässä verkossa käytännössä lähelle käyttäjää ulottuvaa valokuitukaapelointia. Kesäkuun 2016 lopussa Suomessa oli käytössä alle 100 000 kokonaan valokuituyhteydellä toteutettua liittymää. Puhtaiden valokuituliittymien lisäksi ethernet-liittymät lasketaan yleensä kansainvälisissä tilastoissa valokuituliittymiksi. Näiden yhteenlaskettu osuus kaikista kiinteän verkon laajakaistaliittymistä on 28 prosenttia. Jos mukaan lasketaan kaikki ratkaisut, joissa valokuitukaapelointi ylettyy vähintään tontin rajalle osuus kasvaa 37 prosenttiin. Docsis 3 -liittymien laskeminen mukaan nostaa osuuden jo reilusti yli puoleen.

Viestintäviraston tilastosivuilta löytyy lisää puhelin- ja laajakaistapalveluita koskevia tilastoja sekä tarkempaa tietoa näiden kehittymisestä.


Lähde:
Viestintävirasto


Indikaattorin kuvaus

Kiinteän verkon liittymämäärät sisältävät kaikki kotitalouksien ja yritysten hankkimat liittymät. Kiinteän verkon laajakaistaliittymiin on tässä tilastossa laskettu kaikki laajakaistaliittymät, jotka on toteutettu muun kuin matkaviestinverkon kautta. Kaikki kiinteän verkon laajakaistaliittymät on luokiteltu niiden nimellisen tiedonsiirtonopeuden mukaan. Tiedonsiirtonopeudella tarkoitetaan tässä teleoperaattorin ilmoittamaa tiedonsiirtonopeutta verkosta käyttäjälle päin.