Poliisin tietoon tulleet rikokset 

Päivitetty: 22.3.2016 - Seuraava päivitys: 31.5.2017
   
 
 
Jaa

Huumausaineiden aiheuttamat rattijuopumukset lisääntyivät 19,7 prosenttia


Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2015 koko maassa kaikkiaan 413 200 rikosta, mikä on 4 700 rikosta (1,1 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2015 selvitettyihin 236 500 rikokseen epäiltiin syylliseksi yhteensä 262 000 henkilöä, mikä on 1 300 (0,5 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tietoon tulleiden väkivaltarikosten uhriksi joutui 37 400 henkilöä.

Lähde:
Tilastokeskus / Rikos- ja pakkokeinotilasto


Indikaattorin kuvaus

Rikos- ja pakkokeinotilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakaumien sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen toiminnan kuvaamiseen. Tilasto sisältää tietoja ilmitulleiden rikosten laadusta ja määrästä. Lisäksi selvitetään poliisin tutkimien ja selvittämien rikosten määrä, selvitettyjen rikosten osuus rikoslajeittain sekä tapaukset, joissa ilmoitus on todettu aiheettomaksi.

Selvitysprosentti ilmaisee, kuinka monta prosenttia kaikki tilastovuonna selvitetyt rikokset ovat kyseisenä vuonna tietoon tulleista rikoksista. Täten luku voi olla suurempi kuin sata.