Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat 

Päivitetty: 16.12.2016 - Seuraava päivitys: 15.12.2017
   
 
 
Jaa

Yleistä asumistukea sai vuoden 2016 joulukuussa 267 356 ruokakuntaa, kasvua edelliseen vuoteen oli 9 %. Asumistuen saajien määrä kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2015 osittain lainmuutosten johdosta. Vuonna 2016 kasvu jatkui edelleen, vaikkakin pienempänä. Asumistuen saajien määrää lisäsi mm. pitkäaikaistyöttömyyden yleistyminen.

Joulukuussa 2016 yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista valtaosa, 57 %, oli yksin asuvien ruokakuntia. Asumistuen saajien määrä kasvoi vuonna 2016 tasaisesti kaikissa ruokakuntatyypeissä.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä eri vuosina on vertailukelpoista vuodesta 2000 alkaen. Tätä ennen yleisen asumistuen piiriin kuului merkittävä osa opiskelijoista, jotka nyt ovat opintotuen asumislisän piirissä. Joulukuussa 2016 yleisen asumistuen saajaruokakuntia oli enemmän kuin koskaan ennen, mukaan lukien 1990-luvun lamavuodet. Asumistuen saajien määrä ylitti vuonna 2016 ensimmäisen kerran 250 000 ruokakunnan rajan.


Lähde:
Kela


Indikaattorin kuvaus


Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien määrä kunkin vuoden joulukuussa ruokakuntatyypeittäin.

Indikaattori kuvaa niiden pienituloisten ruokakuntien määrän kehitystä, joiden asumismenoja tuetaan valtion varoilla. Indikaattori kertoo myös mm. lapsiperheiden osuuden tuen saajista.
Yleistä asumistukea saavat pääasiassa työvoimaan kuuluvien henkilöiden ruokakunnat, ts. sitä ei makseta eläkeläisille eikä pääsääntöisesti opiskelijoille.

Taloudellisen taantuman aikana yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä tyypillisesti kasvaa. Erilaiset lakimuutokset ovat myös vaikuttaneet asumistukia saaneiden määrään. Esimerkiksi vuonna 2000 avo- tai avioliitossa olevat sekä yhteisöruokakunnissa asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisän saajiksi.