Kotitalouksien toimeentulon riittävyys 

Päivitetty: 18.3.2016 - Seuraava päivitys: 21.12.2016
   
 
 
Jaa
640 000 kotitaloutta eli 24,2 prosenttia kaikista kotitalouksista koki vähintään pieniä toimeentulovaikeuksia vuonna 2014. Osuus oli 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2013. Vaikeuksia tai suuria vaikeuksia kokeneiden osuus kuitenkin laski myös aavistuksen (7,5 prosenttia vuonna 2013, 7,3 prosenttia vuonna 2014).

Eniten toimeentulovaikeuksia kokevat yhden huoltajan taloudet, joista noin 57 prosenttia kokee vähintään pieniä vaikeuksia, ja vakavampia vaikeuksia kokee reilut 21 prosenttia. Myös yhden hengen taloudet kokevat keskimääräistä useammin toimeentulovaikeuksia (kuvio 17). Erityisesti yhden huoltajan talouksien kokemiin toimeentulovaikeuksiin liittyy vuosien välistä satunnaisvaihtelua, joka voi johtua kotitalouksien pienestä määrästä tutkimuksen otoksessa. Toimeentulovaikeuksia kokevien yksinhuoltajatalouksien osuus näyttää kuitenkin vähentyneen trendinomaisesti vuodesta 2003, vaikka osuus on hieman kasvanut parin viime vuoden aikana. Vähiten toimeentulovaikeuksia kokevat lapsettomat parit, joista vain kolme prosenttia oli toimeentulovaikeuksissa vuonna 2014.

Lähde:
Tilastokeskus / Tulonjakotilasto


Indikaattorin kuvaus

Tuloihin pohjautuvan mittauksen lisäksi toimeentuloa voidaan kuvata kysymällä kotitalouksilta suoraan, miten hyvin ne tulevat toimeen nykyisillä tuloillaan. Tulonjakotilastossa tätä koettua toimeentuloa on selvitetty vuodesta 2003 lähtien kysymällä haastattelussa kotitalouksilta: “Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuksi suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti vai hyvin helposti?”