Kotitalouksien toimeentulon riittävyys 

Päivitetty: 21.12.2016 - Seuraava päivitys: 21.12.2017
   
 
 
Jaa

Toimeentulovaikeuksia neljänneksellä kotitalouksista

651 000 kotitaloutta eli 24,6 prosenttia kaikista kotitalouksista ilmoittaa kokevansa vähintään pieniä toimeentulo-ongelmia. Tämä on 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2014. Vakavampia toimeentulo-ongelmia on 7,7 prosentilla kaikista kotitalouksista eli noin 203 000 kotitaloudella. Tämä on 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Toimeentulo-ongelmia kokevien kotitalouksien osuus on pysynyt melko tasaisena viime vuodet. Vähintään pieniä ongelmia kokeneiden talouksien osuus oli korkeimmillaan 30 prosenttia vuonna 2003. Myös vakavampia vaikeuksia kokeneiden osuus oli tuolloin suurin, noin 10 prosenttia.


Lähde:
Tilastokeskus / Tulonjakotilasto


Indikaattorin kuvaus

Tuloihin pohjautuvan mittauksen lisäksi toimeentuloa voidaan kuvata kysymällä kotitalouksilta suoraan, miten hyvin ne tulevat toimeen nykyisillä tuloillaan. Tulonjakotilastossa tätä koettua toimeentuloa on selvitetty vuodesta 2003 lähtien kysymällä haastattelussa kotitalouksilta: “Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuksi suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti vai hyvin helposti?”