Kotitalouksien toimeentulon riittävyys 

Päivitetty: 21.12.2017 - Seuraava päivitys: 2.3.2018
   
 
 
Jaa

Merkittäviä toimeentulo-ongelmia on noin 7 prosentilla kotitalouksista

Kotitalouksien arviot toimeentulostaan ovat hitaasti muuttuneet parempaan suuntaan: vuonna 2003 noin 10 prosenttia kotitalouksista arvioi tulojensa riittävän vaikeuksin tai suurin vaikeuksin, vuonna 2016 osuus oli 7,3 prosenttia. Vaikeuksia kokevien kotitalouksien osuus on pysynyt melko tasaisena viime vuodet. Toimeentulovaikeuksia kokevissa kotitalouksissa asui 6,6 prosenttia väestöstä vuonna 2016.


Lähde:
Tilastokeskus / Tulonjakotilasto


Indikaattorin kuvaus

Tuloihin pohjautuvan mittauksen lisäksi toimeentuloa voidaan kuvata kysymällä kotitalouksilta suoraan, miten hyvin ne tulevat toimeen nykyisillä tuloillaan. Tulonjakotilastossa tätä koettua toimeentuloa on selvitetty vuodesta 2003 lähtien kysymällä haastattelussa kotitalouksilta: “Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuksi suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti vai hyvin helposti?”