Kotitalouksien rahoitusvarat 

Päivitetty: 22.12.2017 - Seuraava päivitys: 28.3.2018
   
 
 
Jaa

Hallussapitovoitot nostivat kotitalouksien rahoitusvaroja

Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen aikana kotitaloudet lisäsivät sijoituksiaan rahoitusvaroihin nettomääräisesti 0,6 miljardilla eurolla. Sijoitukset käteiseen, käteistileille ja muihin siirtokelpoisiin talletuksiin kasvoivat nettomääräisesti yhteensä 0,9 miljardilla eurolla. Noteerattuihin osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin virtasi yhteensä 0,4 miljardia euroa enemmän uusia sijoituksia kuin niistä vedettiin varoja pois. Sen sijaan sijoitukset määräaikaistalletuksiin ja velkapapereihin vähenivät nettomääräisesti.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus, Rahoitustilinpito


Indikaattorin kuvaus

Indikaattori esittää kotitalouksien rahoitusvarojen arvon kunkin neljänneksen lopussa jaoteltuna rahoitusvaateittain. Tiedot laaditaan rahoitustilinpidossa EKT2010:n mukaisesti. Rahoitusvarat arvostetaan pääosin markkina-arvoon. Talletukset ja lainat arvostetaan kuitenkin nimellisarvoon. Muut osakkeet ja osuudet, joille ei ole saatavissa markkina-arvoa, arvostetaan yhtiöiden oman pääoman arvoon.

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut sisältävät kotitalouksien vakuutustyyppiset saamiset. Siihen kuuluu henkivakuutustekninen vastuuvelka, eläkevastuut ja vahinkovakuutukseen liittyviä kotitalouksien saamisia. Henkivakuutustekninen vastuuvelka muodostuu henkivakuutuksen korvausvastuista. Eläkevastuisiin on kirjattu eläkerahastot, jotka on perustettu muiden kuin lakisääteisten (TEL) eläkkeiden maksun turvaamiseksi.


Kotitalouksien rahoitusvarojen kehityksellä on merkitystä kotitalouksien kulutusmahdollisuuksien ja sitä kautta talouskasvun kannalta. Lisäksi kotitalouksien rahoitusvaroilla on merkitystä rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta.