Kotitalouksien rahoitusvarat 

Päivitetty: 22.12.2016 - Seuraava päivitys: 31.3.2017
   
 
 
Jaa

Kotitaloudet vetivät sijoituksiaan pois rahoitusvaroista neljänneksen aikana enemmän kuin ne tekivät uusia sijoituksia. Sijoitukset vähenivät nettomääräisesti 0,3 miljardilla eurolla. Sijoitukset osakkeisiin ja velkapapereihin laskivat kuten edellisen neljänneksenkin aikana. Sen sijaan rahastoihin virtasi uusia sijoituksia myös nettomääräisesti.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus, Rahoitustilinpito


Indikaattorin kuvaus

Indikaattori esittää kotitalouksien rahoitusvarojen arvon kunkin neljänneksen lopussa jaoteltuna rahoitusvaateittain. Tiedot laaditaan rahoitustilinpidossa EKT2010:n mukaisesti. Rahoitusvarat arvostetaan pääosin markkina-arvoon. Talletukset ja lainat arvostetaan kuitenkin nimellisarvoon. Muut osakkeet ja osuudet, joille ei ole saatavissa markkina-arvoa, arvostetaan yhtiöiden oman pääoman arvoon.

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut sisältävät kotitalouksien vakuutustyyppiset saamiset. Siihen kuuluu henkivakuutustekninen vastuuvelka, eläkevastuut ja vahinkovakuutukseen liittyviä kotitalouksien saamisia. Henkivakuutustekninen vastuuvelka muodostuu henkivakuutuksen korvausvastuista. Eläkevastuisiin on kirjattu eläkerahastot, jotka on perustettu muiden kuin lakisääteisten (TEL) eläkkeiden maksun turvaamiseksi.


Kotitalouksien rahoitusvarojen kehityksellä on merkitystä kotitalouksien kulutusmahdollisuuksien ja sitä kautta talouskasvun kannalta. Lisäksi kotitalouksien rahoitusvaroilla on merkitystä rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta.