Työlliset toimialoittain 

Päivitetty: 12.4.2017 - Seuraava päivitys: 12.4.2018
   
 
 
Jaa

Miesten työllisyys kääntyi kasvuun vuonna 2016

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 68,7 prosenttia vuonna 2016. Työllisyysaste kasvoi 0,6 prosenttiyksikköä vuodesta 2015. Kasvu johtui ennen kaikkea miesten työllisyysasteesta, joka nousi yli prosenttiyksiköllä 68,5 prosentista 69,8 prosenttiin vuonna 2016. Naisten työllisyysaste pysyi lähes ennallaan ollen 67,6 vuonna 2016. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Työvoimatutkimus 2016, aikasarjatiedot 2007–2016.


Lähde:
Tilastokeskus / Työvoimatutkimus


Indikaattorin kuvaus

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä. Toimialaluokitus luokittelee yritykset, organisaatiot ja yksittäiset toimipaikat niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.

Työllisyyden toimialakohtainen tarkastelu mahdollistaa työvoimapoliittisen ennakoinnin Suomen elinkeinorakenteen, työmarkkinoiden ja eri alojen tulevaan kehitykseen. Suomen työmarkkinat ovat tulevaisuudessa suurten rakennemuutosten edessä, mikä luo tarvetta kehittää työelämän joustavuutta ja työntekijöiden liikkuvuutta. Etenkin teollisuudesta on siirrytty palvelualoille ja samalla elinkeinoelämän muuttunut toimintaympäristö on heijastunut työsuhteiden laadun muutoksissa. Työurat ovat nykyisillä työmarkkinoilla aiempaa yksilöllisempiä ja hajanaisempia ja samoin yritysten olosuhteet ja elinkaaret ovat vaikeammin ennustettavissa.

Työelämän rakenteen huomattavat muutokset edellyttävätkin, että työvoimapoliittiset toimet edistävät työntekijöiden uudelleen työllistymistä ja elinkeinoelämän avoimuutta. Keskeisessä roolissa työmarkkinoiden kehityksessä ovat työntekijöiden laajat koulutusmahdollisuudet, elinkeinosektoria aktivoivat julkiset investoinnit sekä panostukset uusien kasvualojen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Rakennemuutoksen ennakoinnin keskeisenä tekijänä on aktiivisen työvoimapolitiikan tehokkuus, mikä edellyttää koulutuksen ja työn välistä tiiviimpää sidoksellisuutta ja sen mukanaan tuomaa nopeampaa työllistymistä.