Matkaviestinverkon liittymät 

Päivitetty: 31.10.2016 - Seuraava päivitys: 12.5.2017
   
 
 
Jaa

Suomessa oli kesäkuun 2016 päättyessä 9,50 miljoonaa matkaviestinverkon liittymää (poislukien M2M-liittymät, joita oli noin 1,1 miljoonaa). Liittymien määrä pysyi lähes ennallaan vuoden 2015 loppuun verrattuna. Kesäkuussa 2016 matkaviestinverkon liittymistä 7,04 miljoonaa oli kotitalousasiakkaiden käytössä (74 %) ja 2,46 miljoonaa yritysasiakkaiden käytössä (26 %). Kotitalous- ja yritysasiakkaiden suhteelliset osuudet liittymämäärästä ovat pysyneet viime vuosina hyvin vakaina.

Matkaviestinverkon liittymistä noin 2,1 miljoonaa oli niin sanottuja dedikoituja matkaviestinverkon laajakaistaliittymiä, joissa ei käytetä lainkaan puhe- tai tekstiviestipalveluja. Näitä liittymiä käytetään esimerkiksi tableteissa ja kannettavissa tietokoneissa. Dedikoitujen tiedonsiirtoliittymien lisäksi matkaviestinverkon osalta laajakaistaliittymiksi voidaan laskea myös ne liittymät, joissa puhe- ja viestipalveluiden lisäksi on käytössä kuukausimaksullinen tiedonsiirto-ominaisuus.

Kaikista matkaviestinverkossa toimivista tiedonsiirto-ominaisuuden sisältävistä liittymistä (poislukien M2M-liittymät) jo lähes kahdessa kolmasosassa (64 prosenttia) oli kesäkuun 2016 päättyessä rajoittamaton tiedonsiirto-ominaisuus, kun vielä vuoden 2012 päättyessä näiden osuus oli selvästi alle puolet (41 prosenttia). Viimeisen puolen vuoden aikana rajoittamattoman tiedonsiirron sisältävien liittymien määrä kasvoi reilut 7 prosenttia. Vastaavasti rajoitetun tiedonsiirron omaavien liittymien määrä on pudonnut vuodesta 2012 kesäkuun 2016 loppuun mennessä 42 prosentista 31 prosenttiin. Viimeisen puolen vuoden aikana rajoitetun tiedonsiirron sisältävien liittymien määrä laski 5 prosenttia. Sellaisten liittymien osuus, joissa datan käytöstä maksetaan käytön mukaan tai jollain muulla tavalla, oli kesäkuun 2016 päättyessä 5 prosenttia kaikista matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymistä.

Huolimatta viimeisten vuosien kovasta kasvusta matkaviestinverkon laajakaistaliittymissä, on Suomessa vielä noin 1,4 miljoonaa matkaviestinverkon liittymää, joista käytetään pelkästään puhe- ja viestipalveluita. Näiden liittymien määrä on kuitenkin laskenut huomattavasti viimeisten vuosien aikana, sillä esimerkiksi kesäkuussa 2012 näitä oli vielä lähes 4 miljoonaa kappaletta. Suurin tekijä näiden liittymien määrän vähenemisessä on se, että operaattorit ovat yksitellen lisänneet datapaketteja vanhoihin datattomiin liittymiin.

Viestintäviraston tilastosivuilta löytyy lisää puhelin- ja laajakaistapalveluita koskevia tilastoja sekä tarkempaa tietoa näiden kehittymisestä.


Lähde:
Viestintävirasto


Indikaattorin kuvaus

Matkaviestinliittymien kehitystä on kuvattu kokonaisuutena, sillä on hyvin tavanomaista, että saman matkaviestinliittymän kautta tarjotaan sekä puhe- ja tiedonsiirtopalveluita. Matkaviestinverkon liittymämäärä sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten hankkimat puhe- ja tiedonsiirtoliittymät pois lukien sellaiset liittymät, jotka on myyty pelkästään niin sanottuun Machine-to-Machine-käyttöön esimerkiksi etäkäytettävää laitetta, kuten sähkömittaria varten.

Matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymät voidaan jakaa liittymäsopimuksen perusteella erilaisiin liittymiin. Tässä tilastossa liittymät on luokiteltu tiedonsiirron laskutusperusteen avulla mobiililaajakaistoihin ja muihin liittymiin. Mobiililaajakaistoilla tarkoitetaan liittymiä, jotka sisältävät kuukausimaksullisen tiedonsiirtosopimuksen. Muut liittymät sisältävät liittymät, joissa tiedonsiirrosta laskutetaan muutoin kuin kuukausimaksulla, tai tiedonsiirtoa ei sisälly liittymään ollenkaan.