Matkaviestinverkon liittymät 

Päivitetty: 19.5.2017 - Seuraava päivitys: 20.10.2017
   
 
 
Jaa

Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 9,49 miljoonaa matkaviestinverkon liittymää (poislukien M2M-liittymät, joita oli noin 1,18 miljoonaa). Liittymien määrä pysyi lähes ennallaan vuoden 2015 loppuun verrattuna. Matkaviestinverkon liittymistä noin 7 miljoonaa oli kotitalousasiakkaiden käytössä (74 %) ja noin 2,5 miljoonaa yritysasiakkaiden käytössä (26 %). Kotitalous- ja yritysasiakkaiden suhteelliset osuudet liittymämäärästä ovat pysyneet viime vuosina hyvin vakaina. Matkaviestinverkon liittymistä noin 2,1 miljoonaa oli niin sanottuja dedikoituja matkaviestinverkon laajakaistaliittymiä, joissa ei käytetä lainkaan puhe- tai tekstiviestipalveluja. Näitä liittymiä käytetään esimerkiksi tableteissa ja kannettavissa tietokoneissa. Dedikoitujen tiedonsiirtoliittymien lisäksi matkaviestinverkon osalta laajakaistaliittymiksi voidaan laskea myös ne liittymät, joissa puhe- ja viestipalveluiden lisäksi on käytössä kuukausimaksullinen tiedonsiirto-ominaisuus.

Viestintäviraston tilastosivuilta löytyy lisää puhelin- ja laajakaistapalveluita koskevia tilastoja sekä tarkempaa tietoa näiden kehittymisestä.


Lähde:
Viestintävirasto


Indikaattorin kuvaus

Matkaviestinliittymien kehitystä on kuvattu kokonaisuutena, sillä on hyvin tavanomaista, että saman matkaviestinliittymän kautta tarjotaan sekä puhe- ja tiedonsiirtopalveluita. Matkaviestinverkon liittymämäärä sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten hankkimat puhe- ja tiedonsiirtoliittymät pois lukien sellaiset liittymät, jotka on myyty pelkästään niin sanottuun Machine-to-Machine-käyttöön esimerkiksi etäkäytettävää laitetta, kuten sähkömittaria varten.

Matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymät voidaan jakaa liittymäsopimuksen perusteella erilaisiin liittymiin. Tässä tilastossa liittymät on luokiteltu tiedonsiirron laskutusperusteen avulla mobiililaajakaistoihin ja muihin liittymiin. Mobiililaajakaistoilla tarkoitetaan liittymiä, jotka sisältävät kuukausimaksullisen tiedonsiirtosopimuksen. Muut liittymät sisältävät liittymät, joissa tiedonsiirrosta laskutetaan muutoin kuin kuukausimaksulla, tai tiedonsiirtoa ei sisälly liittymään ollenkaan.