Hedelmällisyys 

Päivitetty: 14.4.2016 - Seuraava päivitys: 11.4.2017
   
 
 
Jaa

Syntyneiden määrän väheneminen kiihtyi

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan syntyneiden määrän väheneminen kiihtyi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 lapsia syntyi 55 472, mikä oli 1 760 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Määrän väheneminen lähes kaksinkertaistui vuodesta 2014. Viimeksi syntyneitä oli vuotta 2015 vähemmän poikkeusvuonna 1868, jolloin syntyi vähän alle 44 000 lasta. Tosin vuonna 2002 syntyneitä oli lähes saman verran kuin vuonna 2015, vain 83 syntynyttä enemmän.

Syntyneiden määrä on nyt pienentynyt viitenä vuonna peräkkäin. Vuoden 2015 syntyvyyden mukaan nainen synnyttäisi keskimäärin 1,65 lasta, edellisen vuoden syntyvyyden mukaan 1,71 lasta. Viimeksi syntyvyys on ollut 1,65:ttä pienempi vuonna 1987, jolloin se oli 1,59. Syntyvyys on ollut vuodesta 1969 lähtien alle väestön uusiutumistason, joka on 2,1 lasta naista kohden.

Edelliseen vuoteen verrattuna syntyvyys aleni lähes kaikenikäisillä, selvimmin 28–29-vuotiailla. Äidin iän ja syntyneen lapsen järjestysluvun mukaan tarkasteltuna syntyvyyden aleneminen kohdentuu alle 30-vuotiaisiin ensimmäisen lapsen synnyttäneisiin, 28–29- ja 32–33-vuotiaisiin toisen lapsen synnyttäneisiin. Kolmannen lapsen synnyttäneillä syntyvyyden aleneminen jakaantuu sekä nuorempiin että vanhempiin ikäryhmiin.

Koska syntyvyys aleni erityisesti nuorilla, niin ei ole yllättävää, että ensimmäisen kerran äidiksi tulleet ovat aiempaa hieman vanhempia. Viime vuonna esikoisen synnyttäneet olivat keskimäärin 28,8 vuoden ikäisiä. Keski-ikä nousi 0,2 vuodella edellisvuodesta ja 10 vuodessa se on noussut 0,9 vuodella. Vastaavasti kaikkien synnyttäneiden keski-ikä nousi edellisestä vuodesta kymmenyksen, 30,6:een, mutta 10 viime vuoden aikana se on noussut viisi kymmenystä.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Syntyneet


Indikaattorin kuvaus

Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen keskimäärin synnyttäisi hedelmällisen kautensa aikana nykyisen hedelmällisyyden vallitessa. Luku saadaan laskemalla yhteen yhdelle ikävuodelle lasketut hedelmällisyysluvut.

Yleisellä hedelmällisyysluvulla tarkoitetaan elävänä syntyneiden lasten määrää keskiväkiluvun tuhatta 15-49 -vuotiasta naista kohden. Ikäryhmittäisellä hedelmällisyysluvulla tarkoitetaan tietyn ikäryhmän naisten synnyttämien elävien lasten määrää saman ikäryhmän keskiväkiluvun tuhatta naista kohden.