Sähkön hankinta ja kulutus 

Päivitetty: 2.11.2016 - Seuraava päivitys: 2.11.2017
   
 
 
Jaa

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2015 oli 66,2 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto kasvoi prosentin edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön kokonaiskulutus puolestaan väheni prosentin määrän ollessa 82,5 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 80 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 20 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti laski edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Sähkön kotimaisesta tuotannosta 32 prosenttia perustui sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.


Lähde:
Tilastokeskus / Sähkön ja lämmön tuotanto


Indikaattorin kuvaus

Sähkönkulutus ja siinä tehtävät valinnat heijastavat keskeisesti yhteiskunnan sitoutumista kestäviin valintoihin. Uusiutuvien energialähteiden käyttö sähköntuotannossa on osa myönteistä kehitystä, jota Suomessa on edistetty määrätietoisesti. Vaikka teollisuus vaikuttaa eniten sähkönkulutukseen, on yksittäisellä kuluttajallakin merkittävä rooli. Esimerkiksi kodin energiankulutuksesta noin kolmannes kuluu sähkölaitteisiin ja valaistukseen. Kulutustottumukset ja toisaalta kodinkoneiden sähkönkulutus voivat vaikuttaa käyttöön suuresti. Kuluttaja voi myös valita ostaako hän uusiutuvista energialähteistä tuotettua nk. ”vihreää” sähköä vai ei.

Sähkön hankinnalla ja kokonaiskulutuksella tarkoitetaan sähkön tuotannon ja sähkön nettotuonnin määrää yhteensä. Nettotuonti tarkoittaa sähkön tuontia vähennettynä viennillä.