Kotitalouksien kulutusmenot 

Päivitetty: 16.3.2016 - Seuraava päivitys: 14.7.2016
   
 
 
Jaa
Kotitalouksien maksamat välittömät verot ja pakolliset maksut kasvoivat 2,1 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,8 prosenttia. Säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon kääntyi niukasti negatiiviseksi vuonna 2015, -0,1 prosenttiin.

Lähde:
Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito


Indikaattorin kuvaus

Kulutusmenot ovat kotimaisten insitutionaalisten yksiköiden menoja kulutustavaroiden tai palvelujen hankintaan. Kyseisiä tavaroita tai palveluita käytetään henkilökohtaisten tai yhteiskunnan kollektiivisten tarpeiden tyydyttämiseen. Kulutusmenot voidaan käyttää joko kotimaassa tai ulkomailla. Kulutusmenoja esiintyy kotitalouksilla ja niitä palvelevilla voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä sekä julkisyhteisöillä. Yrityksillä ja rahoitus- ja vakuutuslaitoksilla ei ole kulutusmenoja.'

Yksityisillä kulutusmenoilla
tarkoitetaan kotitalouksien ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenoja yhteensä.