Energian loppukäyttö 

Päivitetty: 23.3.2017 - Seuraava päivitys: 8.12.2017
   
 
 
Jaa
Energian loppukäyttö kasvoi 2 prosentilla. Teollisuuden energian loppukäyttö pysyi samana kuin edellisenä vuonna, ollen ennakkotiedon mukaan 45 prosenttia koko loppukäytöstä. Rakennusten lämmitysenergiaa kului 8 prosenttia enemmän ja sen osuus loppukäytöstä oli 26 prosenttia. Liikenteen energian käyttö nousi prosentin ja oli 17 prosenttia energian loppukäytöstä.

Lähde:
Tilastokeskus / Energiankulutus


Indikaattorin kuvaus

Suomessa käytetään paljon energiaa henkeä kohti. Energian kulutukseen vaikuttaa kylmä ilmastomme, pitkät etäisyydet ja melko energiavaltainen teollisuutemme. Myös kulutustottumukset vaikuttavat suuresti energian kulutukseen. Kestävän kehityksen näkökulmasta energian käyttöä tulisi vähentää.

Uudet innovaatiot vähentävät energian loppukäyttöä liikenteessä ja rakennusten lämmityksessä, mutta toisaalta esimerkiksi liikenteen kasvu on tasaisesti kasvattanut liikenteen energian käyttöä. Myös pienten kodinkoneiden sähkön kulutuksen pieneneminen vaikuttaa energian loppukäyttöön. Talouden rakenteiden muuttuessa teollisuuden energian käyttö sen sijaan saattaa vähentyä palveluiden osuuden kasvaessa. Toisaalta talouden kehitys vaikuttaa myös suoraan teollisuuden energian käyttöön.

Energian loppukäyttö mittaa sähkön ja lämmön sekä rakennusten lämmityksen polttoaineiden, liikennepolttoaineiden ja teollisuuden prosessipolttoaineiden kulutusta. Se eroaa kokonaiskulutuksesta sillä, että siitä on vähennetty energian siirto- ja muuntohäviöt.

Energian loppukäyttö on yritysten, kotitalouksien ja muiden kuluttajien käyttöön jäävä energiamäärä. Se jakautuu teollisuus-, liikenne-, rakennusten lämmitys- ja muut -sektoreille. Muut-sektori sisältää kotitalouksien, julkisen ja yksityisen palvelusektorin, maa- ja metsätalouden sekä rakennustoiminnan sähkön ja polttoaineiden käytön.