Energian loppukäyttö 

Päivitetty: 7.12.2016 - Seuraava päivitys: 7.12.2017
   
 
 
Jaa

Energian kokonaiskulutus laski vuonna 2015

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,30 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2015, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 82,5 terawattituntia (TWh), joka oli prosentin edellisvuotta vähemmän. Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 2 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden käyttö laski 8 prosenttia. Puupolttoaineet pysyivät suurimpana energialähteenä vaikka niiden käyttö laski 2 prosenttia.

Energian loppukäyttö kokonaisuudessaan laski 2 prosenttia. Energian loppukäyttö liikenteessä pysyi samalla tasolla ja rakennusten lämmitys laski 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Teollisuuden loppukulutus laski 2 prosenttia. Vuonna 2015 teollisuustuotannon volyymi laski edelleen vuotta aiemmasta, mikä heijastui myös teollisuuden energiankäyttöön. Energiankulutus laski viidettä vuotta peräkkäin päätyen lähes vuoden 2009 lukuihin, finanssikriisiä seuranneen pudotuksen tasolle.


Lähde:
Tilastokeskus / Energiankulutus


Indikaattorin kuvaus

Suomessa käytetään paljon energiaa henkeä kohti. Energian kulutukseen vaikuttaa kylmä ilmastomme, pitkät etäisyydet ja melko energiavaltainen teollisuutemme. Myös kulutustottumukset vaikuttavat suuresti energian kulutukseen. Kestävän kehityksen näkökulmasta energian käyttöä tulisi vähentää.

Uudet innovaatiot vähentävät energian loppukäyttöä liikenteessä ja rakennusten lämmityksessä, mutta toisaalta esimerkiksi liikenteen kasvu on tasaisesti kasvattanut liikenteen energian käyttöä. Myös pienten kodinkoneiden sähkön kulutuksen pieneneminen vaikuttaa energian loppukäyttöön. Talouden rakenteiden muuttuessa teollisuuden energian käyttö sen sijaan saattaa vähentyä palveluiden osuuden kasvaessa. Toisaalta talouden kehitys vaikuttaa myös suoraan teollisuuden energian käyttöön.

Energian loppukäyttö mittaa sähkön ja lämmön sekä rakennusten lämmityksen polttoaineiden, liikennepolttoaineiden ja teollisuuden prosessipolttoaineiden kulutusta. Se eroaa kokonaiskulutuksesta sillä, että siitä on vähennetty energian siirto- ja muuntohäviöt.

Energian loppukäyttö on yritysten, kotitalouksien ja muiden kuluttajien käyttöön jäävä energiamäärä. Se jakautuu teollisuus-, liikenne-, rakennusten lämmitys- ja muut -sektoreille. Muut-sektori sisältää kotitalouksien, julkisen ja yksityisen palvelusektorin, maa- ja metsätalouden sekä rakennustoiminnan sähkön ja polttoaineiden käytön.