Perhetyypit 

Päivitetty: 30.5.2016 - Seuraava päivitys: 26.5.2017
   
 
 
Jaa

Perheiden määrä jatkaa lievää kasvuaan

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2015 lopussa Suomessa oli 1 475 000 perhettä. Perheiden määrä on kasvanut 1 700 perheellä edellisestä vuodesta. Vaikka kaikkien perheiden määrä onkin hieman kasvanut, on lapsiperheiden määrä pienentynyt. Tämä kertoo lähinnä siitä, että perheiden täysi-ikäistyvien lasten ikäluokat ovat suurempia kuin uudet syntyvät ikäluokat. Lapsiperheitä oli 571 000. Lapsiperheeseen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Kaiken kaikkiaan perheiden määrissä tapahtuneet muutokset ovat vuositasolla hyvin pieniä.

Perheistä 65 prosenttia oli avioparien perheitä. Aviopari ja lapsia -perheiden määrä on pienentynyt lähes kuudella tuhannella perheellä. Muiden perhetyyppien määrät ovat kuitenkin kasvaneet sen verran, että kaikkien perheiden määrä yhä kasvaa.

Vuoden 2014 lopun aviopari ja lapsia -perheistä yhdeksän kymmenestä muodosti edelleen aviopari ja lapsia -perheen vuoden 2015 lopussa. Vuoden 2015 aikana joka kymmenennen aviopari ja lapsia -perheen perhetyyppi oli muuttunut toiseksi. Uusia aviopari ja lapsia -perheitä muodostui noin 30 000.

Avoparien perheitä oli 23 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 12 prosenttia. Saman sukupuolen rekisteröityjen parien perheitä oli 2 600. Yksinasuvia oli  1 112 000.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Perheet


Indikaattorin kuvaus

Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ja parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia.

Perheet luokitellaan lapsettomiin tai lasten kanssa asuviin aviopareihin (sisältäen rekisteröidyt mies- ja naisparit), avopareihin sekä yhden vanhemman perheisiin. Avoparit päätellään yhdessä asumisen perusteella.

Tiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.