Ulosottovelalliset 

Päivitetty: 31.7.2017 - Seuraava päivitys: 26.1.2018
   
 
 
Jaa

Ulosottovelallisten määrä nousi hieman vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla

Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla oli ulosoton perintätoimien kohteena 449 512 velallista, mikä on 1,6 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli 404 930 (90 %) ja oikeushenkilöitä 44 582 (10 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä kasvoi edellisvuodesta 3866 velallisella (1,0 %). Oikeushenkilöiden määrä kasvoi 3120 velallisella (7,5 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.


Lähde:
Valtakunnanvoudinvirasto


Indikaattorin kuvaus

Vuodesta 2005 lukien julkaistava indikaattori kuvaa sitä, kuinka monta eri velallista ulosotossa on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla tai kalenterivuoden aikana.

Aikaisempi indikaattori, joka löytyy aikasarjana vuosilta 1989-2012, kuvasi ulosottovelallisten senhetkistä määrää vuoden lopussa.

Ulosottovelallisilla tarkoitetaan sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä. Luonnollisia henkilöitä ovat mm. yksityiset kansalaiset, ammatinharjoittajat ja kuolinpesät. Oikeushenkilöitä ovat mm. yritykset, säätiöt, kunnat ja valtio.

Velalliseen kohdistuvat perintätoimet päättyvät

-kun velka maksetaan

-kun velallinen on todettu ulosotossa varattomaksi

-kun velallinen on hyväksytty velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen

-kun konkurssimenettely on käynnissä tai

-kun velat vanhentuvat.

Valtakunnanvoudinvirasto julkaisee lukumäärätietoja ulosottovelallisista puolivuosittain tammikuussa ja heinäkuussa.