Ulosottovelalliset 

Päivitetty: 27.1.2017 - Seuraava päivitys: 31.7.2017
   
 
 
Jaa

Ulosottovelallisten lukumäärä nousi vuonna 2016

Vuoden 2016 aikana oli ulosoton perintätoimien kohteena 550 345 velallista, mikä on 1,8 % enemmän kuin edellisvuonna. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli 496 492 (90 %) ja oikeushenkilöitä 53 853 (10 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä nousi edellisvuodesta 11 186 velallisella (2,3 %). Oikeushenkilöiden määrä sen sijaan laski 1 263 velallisella (-2,3 %).


Lähde:
Valtakunnanvoudinvirasto


Indikaattorin kuvaus

Vuodesta 2005 lukien julkaistava indikaattori kuvaa sitä, kuinka monta eri velallista ulosotossa on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla tai kalenterivuoden aikana.

Aikaisempi indikaattori, joka löytyy aikasarjana vuosilta 1989-2012, kuvasi ulosottovelallisten senhetkistä määrää vuoden lopussa.

Ulosottovelallisilla tarkoitetaan sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä. Luonnollisia henkilöitä ovat mm. yksityiset kansalaiset, ammatinharjoittajat ja kuolinpesät. Oikeushenkilöitä ovat mm. yritykset, säätiöt, kunnat ja valtio.

Velalliseen kohdistuvat perintätoimet päättyvät

-kun velka maksetaan

-kun velallinen on todettu ulosotossa varattomaksi

-kun velallinen on hyväksytty velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen

-kun konkurssimenettely on käynnissä tai

-kun velat vanhentuvat.

Valtakunnanvoudinvirasto julkaisee lukumäärätietoja ulosottovelallisista puolivuosittain tammikuussa ja heinäkuussa.