Ulosottovelalliset 

Päivitetty: 29.1.2016 - Seuraava päivitys: 21.7.2016
   
 
 
Jaa

Ulosottovelallisten lukumäärä nousi hieman vuonna 2015


Vuoden 2015 aikana oli ulosoton perintätoimien kohteena 540 422 velallista, mikä on 0,8 % enemmän kuin edellisvuonna. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli 485 306 (90 %) ja oikeushenkilöitä 55 116 (10 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä nousi edellisvuodesta 4 149 velallisella (0,9 %). Oikeushenkilöiden määrä kasvoi 226 velallisella (0,4 %).

Lähde:
Valtakunnanvoudinvirasto


Indikaattorin kuvaus

Vuodesta 2005 lukien julkaistava indikaattori kuvaa sitä, kuinka monta eri velallista ulosotossa on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla tai kalenterivuoden aikana.

Aikaisempi indikaattori, joka löytyy aikasarjana vuosilta 1989-2012, kuvasi ulosottovelallisten senhetkistä määrää vuoden lopussa.

Ulosottovelallisilla tarkoitetaan sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä. Luonnollisia henkilöitä ovat mm. yksityiset kansalaiset, ammatinharjoittajat ja kuolinpesät. Oikeushenkilöitä ovat mm. yritykset, säätiöt, kunnat ja valtio.

Velalliseen kohdistuvat perintätoimet päättyvät
-    kun velka maksetaan
-    kun velallinen on todettu ulosotossa varattomaksi
-    kun velallinen on hyväksytty velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen
-    kun konkurssimenettely on käynnissä tai
-    kun velat vanhentuvat.

Valtakunnanvoudinvirasto julkaisee lukumäärätietoja ulosottovelallisista puolivuosittain tammikuussa ja heinäkuussa.