Pitkäaikaistyöttömät 

Päivitetty: 24.11.2015 - Seuraava päivitys: 22.12.2015
   
 
 
Jaa

Vaikeasti työllistyvät eli rakennetyöttömyys

Talouden vuoden 2010 alusta alkanut vahvistuminen heijastui vuoden viiveellä vaikeasti työllistyvien määrään. Vuoden 2011 alusta vaikeasti työllistyvän työvoiman määrä väheni noin vuoden ajan. Kuitenkin vuoden 2012 alusta vaikeasti työllistyvän työvoiman asema jälleen vaikeutui ja heidän määränsä alkoi lisääntyä. Tämä kehitys jatkuu edelleen pitkäaikaistyöttömyyden kasvaessa. Siihen vaikuttaa erityisesti työllistymisen vaikeutuminen sekä myös työttömyyseläkkeelle pääsyn loppuminen.

Lokakuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 113 100, mikä on 19 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 66 100 ja naisia 47 000. Miesten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 11 800:lla (22 %) ja naisten 7 900:lla (20 %). Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömistä oli 50 000, mikä on 8 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Lähde:
Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto


Indikaattorin kuvaus

Rakenteellista työttömyyttä voidaan mitata vaikeasti työllistyvien määrän kehityksellä. Vaikeasti työllistyvien ryhmään luetaan pitkäaikaistyöttömät, toistuvaistyöttömät, työvoimapoliittisista palveluista työttömäksi palanneet ja näissä palveluissa toistuvasti kiertävät henkilöt.  Näiden henkilöiden määrän vähentäminen on ollut työ- ja elinkeinohallinnon keskeinen strateginen tavoite.