Pitkäaikaistyöttömät 

Päivitetty: 21.7.2015 - Seuraava päivitys: 25.8.2015
   
 
 
Jaa

Vaikeasti työllistyvät eli rakennetyöttömyys

Talouden vuoden 2010 alusta alkanut vahvistuminen heijastui vuoden viiveellä vaikeasti työllistyvien määrään. Vuoden 2011 alusta vaikeasti työllistyvän työvoiman määrä väheni noin vuoden ajan. Kuitenkin vuoden 2012 alusta vaikeasti työllistyvän työvoiman asema jälleen vaikeutui ja heidän määränsä alkoi lisääntyä. Tämä kehitys jatkuu edelleen pitkäaikaistyöttömyyden kasvaessa. Siihen vaikuttaa erityisesti työllistymisen vaikeutuminen sekä myös työttömyyseläkkeelle pääsyn loppuminen.

Kesäkuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 110 300, mikä on 19 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 63 800 ja naisia 46 500. Miesten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 11 700:lla (22 %) ja naisten 8 200:lla (21 %). Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömistä oli 48 300, mikä on 8 800 enemmän kuin vuosi sitten.


Lähde:
Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto


Indikaattorin kuvaus

Rakenteellista työttömyyttä voidaan mitata vaikeasti työllistyvien määrän kehityksellä. Vaikeasti työllistyvien ryhmään luetaan pitkäaikaistyöttömät, toistuvaistyöttömät, työvoimapoliittisista palveluista työttömäksi palanneet ja näissä palveluissa toistuvasti kiertävät henkilöt.  Näiden henkilöiden määrän vähentäminen on ollut työ- ja elinkeinohallinnon keskeinen strateginen tavoite.