Työllisyysaste 

Päivitetty: 21.3.2017 - Seuraava päivitys: 27.4.2017
   
 
 
Jaa

Työllisiä oli vuoden 2017 helmikuussa 2 390 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 8 000 enemmän ja naisia saman verran kuin vuoden 2016 helmikuussa.

Työllisyysast e eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 67,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,7 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden helmikuusta 0,5 prosenttiyksikköä 67,4 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä 67,1 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,9 prosenttia.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Työvoimatutkimus


Indikaattorin kuvaus

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.