Työllisyysaste 

Päivitetty: 26.7.2016 - Seuraava päivitys: 23.8.2016
   
 
 
Jaa
Työllisiä oli vuoden 2016 kesäkuussa 2 558 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 33 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 42 000 enemmän ja naisia 10 000 vähemmän kuin vuoden 2015 kesäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 72,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden kesäkuusta 2,5 prosenttiyksikköä 74,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 0,5 prosenttiyksikköä 69,3 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,5 prosenttia.

Lähde:
Tilastokeskus / Työvoimatutkimus


Indikaattorin kuvaus

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.