Työllisyysaste 

Päivitetty: 22.11.2016 - Seuraava päivitys: 20.12.2016
   
 
 
Jaa

Työllisiä oli vuoden 2016 lokakuussa 2 446 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 30 000 enemmän ja naisia 32 000 vähemmän kuin vuoden 2015 lokakuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista säilyi ennallaan 68,4 prosentissa edellisvuoden lokakuuhun verrattuna. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden lokakuusta 2,0 prosenttiyksikköä 70,1 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 2,0 prosenttiyksikköä 66,7 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,9 prosenttia.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Työvoimatutkimus


Indikaattorin kuvaus

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.