Elinajanodote 

Päivitetty: 14.4.2016 - Seuraava päivitys: 28.10.2016
   
 
 
Jaa
Vastasyntyneen elinajanodote oli 78,5 vuotta pojilla ja 84,1 vuotta tytöillä vuonna 2015. Miesten elinajanodote kasvoi 0,3 ja naisten 0,2 vuotta. Vastasyntyneen elinajanodote kertoo vuosien määrän, jonka verran 0-vuotias eläisi kuolleisuuden pysyessä nykyisellä tasolla. Vastasyntyneiden elinajanodotteen kasvu osoittaa, että huolimatta iäkkäiden henkilöiden määrän kasvusta ja väestön vanhenemisesta kuolleisuus on alentunut.

Lähde:
Tilastokeskus / Kuolleet


Indikaattorin kuvaus

Elinajanodote on vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäinen henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Elinajanodote lasketaan väestön ja kuolleiden ikä- ja sukupuolijakaumatietojen avulla vuosittain.