Elinajanodote 

Päivitetty: 28.10.2016 - Seuraava päivitys: 27.10.2017
   
 
 
Jaa

Vastasyntyneen elinajanodote oli pojilla 78,4 vuotta ja tytöillä 84,1 vuotta vuonna 2016. Miesten elinajanodote laski 0,1 vuotta ja naisten pysyi samana verrattuna edellisvuoteen. Miesten elinajanodote on kasvanut tasaisesti 1980–luvulta lähtien, tosin vuonna 1995 oli vastaavanlainen pieni pudotus edellisvuoteen verrattuna. Vastasyntyneen elinajanodote kertoo vuosien määrän, jonka verran 0-vuotias eläisi kuolleisuuden pysyessä nykyisellä tasolla.


Lähde:
Tilastokeskus / Kuolleet


Indikaattorin kuvaus

Elinajanodote on vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäinen henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Elinajanodote lasketaan väestön ja kuolleiden ikä- ja sukupuolijakaumatietojen avulla vuosittain.