Teollisuuden suhdanteet 

Päivitetty: 8.7.2016 - Seuraava päivitys: 10.8.2016
   
 
 
Jaa

Teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa prosentin vuoden takaisesta


Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 toukokuussa prosentin suurempi kuin vuoden 2015 toukokuussa. Tammi-toukokuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto kasvoi 0,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Kausitasoitettu tuotanto väheni toukokuussa 0,5 prosenttia huhtikuuhun verrattuna. Huhtikuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 2,3 prosenttia. Maaliskuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 2,4 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna.

Päätoimialoista tuotanto kasvoi eniten kaivostoiminnassa, 101 prosenttia. Kasvu tulee suurelta osin turvetuotannosta, jota vauhdittivat toukokuun suotuisat sääolot. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi toukokuussa 5,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi vajaan prosentin. Toukokuussa eniten väheni sähkön tuotanto, 8,4 prosenttia

Toukokuussa teollisuuden (C) kapasiteetin käyttöaste oli 83,6 prosenttia, joka oli 2,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli toukokuussa käytössä 89,6 prosenttia eli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2015 toukokuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli toukokuussa 85,1 prosenttia, joka oli 3,7 prosenttiyksikköä vuoden takaista suurempi.

Lähde:
Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi


Indikaattorin kuvaus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan (2005=100). Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille ja toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn, jossa tiedustellaan tuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

Työpäiväkorjattu indeksi huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät.
 
Teollisuuden suhdanteet vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kasvuun ja talouden tasapainoon. Teollisuuden suhdannevaihtelut näkyvät työmarkkinoiden toimialakohtaisessa kehityksessä ja elinkeinorakenteen monipuolisuudessa, mikä puolestaan heijastuu investointien, rakentamisen ja työpaikkojen määrässä. Yleisen talouskehityksen lisäksi teollisuuden suhdanteet kuvastavat osaltaan myös työmarkkinoiden toimintaympäristön elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä.

Tämän lisäksi teollisuuden kehityssuunnalla on heijastusvaikutuksia teollisuuden toimialakohtaiseen kasvuun, mikä näkyy muun muassa energian kulutuksen kehityksessä etenkin teollisuuden energiaintensiivisillä aloilla. Julkisen hallinnon tehtävänä on kannustaa kestävään ja energiatehokkaaseen yritystoimintaan sekä samalla taata yrityksille hyvät toimintaedellytykset kohtuullisen verotuksen sekä elinkeinoelämää aktivoivan ja kilpailukykyä edistävän poliittisen toiminnan avulla.