Teollisuuden suhdanteet 

Päivitetty: 10.10.2016 - Seuraava päivitys: 10.11.2016
   
 
 
Jaa

Teollisuustuotanto väheni elokuussa 2,8 prosenttia vuoden takaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 elokuussa 2,8 prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 elokuussa. Tammi-elokuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto kasvoi prosentin vuoden takaiseen verrattuna. Elokuussa oli kaksi työpäivää enemmän kuin vuoden 2015 elokuussa. Alkuperäinen teollisuustuotanto kasvoi 1,9 prosenttia.

Kausitasoitettu tuotanto väheni elokuussa 3,4 prosenttia. Heinäkuussa tuotanto kasvoi 0,8 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Kesäkuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,8 prosenttia toukokuuhun verrattuna.Päätoimialoista tuotanto väheni eniten kaivostoiminnassa, 39,8 prosenttia. Sateinen elokuu ei suosinut turvetuotantoa. Metalliteollisuuden tuotanto väheni elokuussa 0,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kemianteollisuuden tuotanto väheni 0,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Elintarviketeollisuuden tuotanto väheni elokuussa 3,6 prosenttia. Elokuussa päätoimialoista tuotanto kasvoi sähkön tuotannossa vajaan prosentin. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvoi 8,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.Elokuussa teollisuuden (C) kapasiteetin käyttöaste oli 80,2 prosenttia, joka oli 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli elokuussa käytössä 88,1 prosenttia eli 3,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2015 elokuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli elokuussa 79,7 prosenttia, joka oli 2,1 prosenttiyksikköä vuoden takaista pienempi.


Lähde:
Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi


Indikaattorin kuvaus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan (2005=100). Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille ja toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn, jossa tiedustellaan tuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

Työpäiväkorjattu indeksi huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät.
 
Teollisuuden suhdanteet vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kasvuun ja talouden tasapainoon. Teollisuuden suhdannevaihtelut näkyvät työmarkkinoiden toimialakohtaisessa kehityksessä ja elinkeinorakenteen monipuolisuudessa, mikä puolestaan heijastuu investointien, rakentamisen ja työpaikkojen määrässä. Yleisen talouskehityksen lisäksi teollisuuden suhdanteet kuvastavat osaltaan myös työmarkkinoiden toimintaympäristön elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä.

Tämän lisäksi teollisuuden kehityssuunnalla on heijastusvaikutuksia teollisuuden toimialakohtaiseen kasvuun, mikä näkyy muun muassa energian kulutuksen kehityksessä etenkin teollisuuden energiaintensiivisillä aloilla. Julkisen hallinnon tehtävänä on kannustaa kestävään ja energiatehokkaaseen yritystoimintaan sekä samalla taata yrityksille hyvät toimintaedellytykset kohtuullisen verotuksen sekä elinkeinoelämää aktivoivan ja kilpailukykyä edistävän poliittisen toiminnan avulla.