Teollisuuden suhdanteet 

Päivitetty: 10.4.2017 - Seuraava päivitys: 10.5.2017
   
 
 
Jaa

Teollisuustuotanto laski helmikuussa 0,1 prosenttia vuodentakaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2017 helmikuussa 0,1 prosenttia pienempi kuin vuoden 2016 helmikuussa. Tänä vuonna helmikuussa oli yksi työpäivä vähemmän kuin viime vuonna. Alkuperäinen tuotanto laski helmikuussa 0,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Kausitasoitettu tuotanto väheni helmikuussa 0,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Tammikuussa tuotanto pysyi edellisen kuukauden tasolla ja joulukuussa tuotanto väheni 0,7 prosenttia.

Helmikuussa tuotanto kasvoi eniten kemianteollisuudessa 7,0 prosenttia. Kaivostoiminnan tuotanto kasvoi 5,8 prosenttia vuodentakaisesta ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvoi prosentin. Metalliteollisuuden tuotanto väheni vuodentakaisesta 0,3 prosenttia ja elintarviketeollisuuden 0,9 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotanto väheni 4,3 prosenttia edellisestä vuodesta.

Helmikuussa teollisuuden (C) kapasiteetin käyttöaste oli 82,8 prosenttia, joka oli 0,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli helmikuussa käytössä 90,2 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2016 helmikuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli helmikuussa 84,2 prosenttia, joka oli 1,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi


Indikaattorin kuvaus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan (2010=100). Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille ja toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn, jossa tiedustellaan tuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

Työpäiväkorjattu indeksi huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Teollisuuden suhdanteet vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kasvuun ja talouden tasapainoon. Teollisuuden suhdannevaihtelut näkyvät työmarkkinoiden toimialakohtaisessa kehityksessä ja elinkeinorakenteen monipuolisuudessa, mikä puolestaan heijastuu investointien, rakentamisen ja työpaikkojen määrässä. Yleisen talouskehityksen lisäksi teollisuuden suhdanteet kuvastavat osaltaan myös työmarkkinoiden toimintaympäristön elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä.

Tämän lisäksi teollisuuden kehityssuunnalla on heijastusvaikutuksia teollisuuden toimialakohtaiseen kasvuun, mikä näkyy muun muassa energian kulutuksen kehityksessä etenkin teollisuuden energiaintensiivisillä aloilla. Julkisen hallinnon tehtävänä on kannustaa kestävään ja energiatehokkaaseen yritystoimintaan sekä samalla taata yrityksille hyvät toimintaedellytykset kohtuullisen verotuksen sekä elinkeinoelämää aktivoivan ja kilpailukykyä edistävän poliittisen toiminnan avulla.