Teollisuuden suhdanteet 

Päivitetty: 10.2.2017 - Seuraava päivitys: 10.3.2017
   
 
 
Jaa

Teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa 1,3 prosenttia vuoden takaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 joulukuussa 1,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 joulukuussa. Vuonna 2016 teollisuustuotanto kasvoi 2,4 prosenttia. Teollisuustuotannon vuodesta 2012 alkanut lasku kääntyi viime vuonna kasvuksi. Teollisuustuotannon taso on kuitenkin lähes 17 prosenttia finanssikriisiä edeltäneen vuoden 2008 tason alapuolella.

Kausitasoitettu tuotanto väheni joulukuussa 0,7 prosenttia marraskuusta. Marraskuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,3 edelliseen kuukauteen verrattuna. Lokakuussa tuotanto väheni 0,2 prosenttia.

Joulukuussa tuotanto kasvoi useilla päätoimialoilla. Eniten tuotanto kasvoi kaivostoiminnassa, 3,4 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 2,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi joulukuussa 1,5 prosenttia. Kemianteollisuudessa tuotanto väheni joulukuussa 5,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto väheni 5,5 prosenttia.

Joulukuussa teollisuuden (C) kapasiteetin käyttöaste oli 80,1 prosenttia, joka oli 1,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli joulukuussa käytössä 83,6 prosenttia eli prosenttiyksikön enemmän kuin vuoden 2015 joulukuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli joulukuussa 82,9 prosenttia, joka oli 1,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi


Indikaattorin kuvaus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan (2010=100). Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille ja toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn, jossa tiedustellaan tuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

Työpäiväkorjattu indeksi huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Teollisuuden suhdanteet vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kasvuun ja talouden tasapainoon. Teollisuuden suhdannevaihtelut näkyvät työmarkkinoiden toimialakohtaisessa kehityksessä ja elinkeinorakenteen monipuolisuudessa, mikä puolestaan heijastuu investointien, rakentamisen ja työpaikkojen määrässä. Yleisen talouskehityksen lisäksi teollisuuden suhdanteet kuvastavat osaltaan myös työmarkkinoiden toimintaympäristön elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä.

Tämän lisäksi teollisuuden kehityssuunnalla on heijastusvaikutuksia teollisuuden toimialakohtaiseen kasvuun, mikä näkyy muun muassa energian kulutuksen kehityksessä etenkin teollisuuden energiaintensiivisillä aloilla. Julkisen hallinnon tehtävänä on kannustaa kestävään ja energiatehokkaaseen yritystoimintaan sekä samalla taata yrityksille hyvät toimintaedellytykset kohtuullisen verotuksen sekä elinkeinoelämää aktivoivan ja kilpailukykyä edistävän poliittisen toiminnan avulla.