Teollisuuden suhdanteet 

Päivitetty: 10.11.2016 - Seuraava päivitys: 9.12.2016
   
 
 
Jaa

Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa 3,5 prosenttia vuoden takaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 syyskuussa 3,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 syyskuussa. Tammi-syyskuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto kasvoi 1,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Teollisuuden (C) työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi syyskuussa 5,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Teollisuuden (C) tuotanto on kasvanut enemmän viimeksi viisi vuotta sitten.

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi syyskuussa 2,7 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Elokuussa tuotanto väheni 2,8 prosenttia. Heinäkuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,7 prosenttia kesäkuuhun verrattuna.

Tuotanto kasvoi useilla päätoimialoilla. Eniten kasvoi kemianteollisuuden tuotanto 8,8 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi syyskuussa 7,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Päätoimialoista tuotanto väheni eniten kaivostoiminnassa, 37,7 prosenttia. Elintarviketeollisuuden tuotanto väheni syyskuussa 0,4 prosenttia

Syyskuussa teollisuuden (C) kapasiteetin käyttöaste oli 83,6 prosenttia, joka oli 3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli syyskuussa käytössä 83,8 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2015 syyskuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli syyskuussa 85,9 prosenttia, joka oli 2,5 prosenttiyksikköä vuoden takaista suurempi.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi


Indikaattorin kuvaus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan (2010=100). Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille ja toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn, jossa tiedustellaan tuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

Työpäiväkorjattu indeksi huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Teollisuuden suhdanteet vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kasvuun ja talouden tasapainoon. Teollisuuden suhdannevaihtelut näkyvät työmarkkinoiden toimialakohtaisessa kehityksessä ja elinkeinorakenteen monipuolisuudessa, mikä puolestaan heijastuu investointien, rakentamisen ja työpaikkojen määrässä. Yleisen talouskehityksen lisäksi teollisuuden suhdanteet kuvastavat osaltaan myös työmarkkinoiden toimintaympäristön elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä.

Tämän lisäksi teollisuuden kehityssuunnalla on heijastusvaikutuksia teollisuuden toimialakohtaiseen kasvuun, mikä näkyy muun muassa energian kulutuksen kehityksessä etenkin teollisuuden energiaintensiivisillä aloilla. Julkisen hallinnon tehtävänä on kannustaa kestävään ja energiatehokkaaseen yritystoimintaan sekä samalla taata yrityksille hyvät toimintaedellytykset kohtuullisen verotuksen sekä elinkeinoelämää aktivoivan ja kilpailukykyä edistävän poliittisen toiminnan avulla.