Teollisuuden suhdanteet 

Päivitetty: 9.9.2016 - Seuraava päivitys: 10.10.2016
   
 
 
Jaa

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa 6,6 prosenttia vuoden takaisesta


Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 heinäkuussa 6,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2015 heinäkuussa. Tammi-heinäkuussa työpäiväkorjattu teollisuustuotanto kasvoi 1,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Teollisuustuotanto on kasvanut huhtikuusta alkaen.

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi heinä- ja kesäkuussa 1,3 prosenttia edellisiin kuukausiin verrattuna. Toukokuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,1 prosenttia huhtikuuhun verrattuna.

Päätoimialoista tuotanto kasvoi eniten kaivostoiminnassa, 115,3 prosenttia. Kasvu tulee suurelta osin turvetuotannosta, jota vauhdittivat suotuisat sääolot. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi heinäkuussa 9,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi 4,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Elintarviketeollisuuden tuotanto kasvoi heinäkuussa 3,8 prosenttia. Heinäkuussa päätoimialoista tuotanto väheni ainoastaan sähkön tuotannossa, 6,2 prosenttia.

Heinäkuussa teollisuuden (C) kapasiteetin käyttöaste oli 73,6 prosenttia, joka oli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli heinäkuussa käytössä 82,8 prosenttia eli 1,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2015 heinäkuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli heinäkuussa 72,1 prosenttia, joka oli 1,4 prosenttiyksikköä vuoden takaista pienempi.

Lähde:
Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi


Indikaattorin kuvaus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan (2005=100). Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille ja toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn, jossa tiedustellaan tuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

Työpäiväkorjattu indeksi huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät.
 
Teollisuuden suhdanteet vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kasvuun ja talouden tasapainoon. Teollisuuden suhdannevaihtelut näkyvät työmarkkinoiden toimialakohtaisessa kehityksessä ja elinkeinorakenteen monipuolisuudessa, mikä puolestaan heijastuu investointien, rakentamisen ja työpaikkojen määrässä. Yleisen talouskehityksen lisäksi teollisuuden suhdanteet kuvastavat osaltaan myös työmarkkinoiden toimintaympäristön elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä.

Tämän lisäksi teollisuuden kehityssuunnalla on heijastusvaikutuksia teollisuuden toimialakohtaiseen kasvuun, mikä näkyy muun muassa energian kulutuksen kehityksessä etenkin teollisuuden energiaintensiivisillä aloilla. Julkisen hallinnon tehtävänä on kannustaa kestävään ja energiatehokkaaseen yritystoimintaan sekä samalla taata yrityksille hyvät toimintaedellytykset kohtuullisen verotuksen sekä elinkeinoelämää aktivoivan ja kilpailukykyä edistävän poliittisen toiminnan avulla.