Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet 

Päivitetty: 24.1.2017 - Seuraava päivitys: 27.4.2017
   
 
 
Jaa

Osa-aikatyöntekijöiden määrä ennallaan

Vuonna 2015 osa-aikaisten palkansaajien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Osa-aikainen työ on yleisempää naisilla kuin miehillä. Vuonna 2015 naispalkansaajista osa-aikaisia oli 19 prosenttia ja miespalkansaajista 10 prosenttia. Osa-aikatyötä tekevien miespalkansaajien lukumäärä kasvoi lähes 6 000 hengellä ja naispalkansaajien määrä väheni lähes saman verran edellisvuoteen verrattuna.

Määräaikaisuus yleisempää naisilla kuin miehillä

Vuonna 2015 palkansaajien kaikista työsuhteista 85 prosenttia oli jatkuvia ja 15 prosenttia määräaikaisia. Osuudet säilyivät lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisempiä naisille kuin miehille. Vuonna 2015 naispalkansaajista 18 prosenttia työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa ja miespalkansaajista noin 13 prosenttia. Viime vuosina määräaikaisten naispalkansaajien määrä on pysynyt miltei ennallaan. Miehillä määräaikaisten palkansaajien osuus oli vuonna 2015 edelleen korkeampi kuin vuosina 2008 ja 2009.


Lähde:
Tilastokeskus / Työvoimatutkimus


Indikaattorin kuvaus

Osa-aikatyötä tekeväksi luokitellaan palkansaaja, joka tutkimusviikolla ilmoitti olevansa päätyöpaikassaan osa-aikatyössä.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaksi luetaan palkansaaja, jonka työsopimus on solmittu määräajaksi, koeajaksi tai tietyn työn suorittamisen ajaksi.