Tupakointi 

Päivitetty: 30.11.2016 - Seuraava päivitys: 2.10.2017
   
 
 
Jaa

Päivittäistupakointi on vähentynyt

Miesten päivittäistupakointi on vähentynyt tutkimusjakson aikana. 1990-luvun puolivälistä aina 2000-luvun alkupuolelle asti 20–64-vuotiaista miehistä tupakoi päivittäin liki 30 %. Vuoden 2005 jälkeen miesten päivittäistupakointi on vähentynyt. Vuonna 2015 ikäryhmän miehistä päivittäin tupakoi 19 prosenttia.

Myös naisten päivittäistupakointi on vähentynyt tutkimusjaksolla. Päivittäin tupakoivien 20–64-vuotiaiden naisten osuus pysyi samalla tasolla (n. 18 %) vuosina 1996–2006. Mutta vuodesta 2007 naisten päivittäistupakointi on vähentynyt. Vuonna 2015 ikäryhmän naisista päivittäin tupakoi 15 prosenttia.


Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)/ AVTK (1978–2011) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)/ ATH (2012–2015)


Indikaattorin kuvaus

Indikaattori ilmaisee päivittäin tupakoivien 20–64-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä suomalaisesta väestöstä.

Perustuu kysymykseen: "Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä, päivittäin, 2) satunnaisesti ja 3) en lainkaan. Tarkastelussa ovat vastausvaihtoehdon 1) kyllä, päivittäin vastanneiden osuus.

Tietoaineisto: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" -postikyselytutkimus (AVTK-tutkimus), toteutettiin vuosittain vuodesta 1978 alkaen vuoteen 2014 saakka (www.thl.fi/avtk)

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) - vuosittain vuodesta 2012 lähtien, kyselytutkimus (posti-/verkkolomake) (www.thl.fi/ath)