Lihavuus 

Päivitetty: 13.1.2014 - Seuraava päivitys: 30.11.2016
   
 
 
Jaa

Lihavien osuus 25–64-vuotiaasta väestöstä kasvanut

Niiden osuus, joiden itse raportoitujen pituuden ja painon mukaan laskettu painoindeksi on 30 kg/m² tai enemmän on kasvanut jatkuvasti 1980-luvun lopusta lähtien. Lihavien osuus oli 2010-luvun alussa yli kaksinkertainen verrattuna 1980-luvun alkuun.

Naisilla lihavien osuus oli 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa keskimäärin hiukan pienempi kuin miehillä, mutta vuodesta 2004 alkaen sukupuolierot ovat olleet vähäisiä. Vuonna 2013 25–64-vuotiaista miehistä 19 prosentilla ja naisista 16 prosentilla painoindeksi oli vähintään 30 kg/m².


Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / AVTK


Indikaattorin kuvaus

Pituutta kysyttiin kysymyksellä: "Kuinka pitkä olette?". Painoa kysyttiin kysymyksellä: "Miten paljon painatte kevyissä vaatteissa punnittuna?". Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä. Kehon painoindeksi on yleisimmin käytetty menetelmä lihavuuden asteen määrittämiseksi. Painoindeksi ≥ 30 kg/m² on kansainvälisesti hyväksytty raja-arvo lihavuudelle.

Tietoaineisto: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" -postikyselytutkimus (AVTK-tutkimus) vuosittain vuodesta 1978 lähtien.