Lihavuus 

Päivitetty: 30.11.2016 - Seuraava päivitys: 2.10.2017
   
 
 
Jaa

Lihavien osuus 20–64-vuotiaasta väestöstä kasvanut

Niiden osuus, joiden itse raportoitujen pituuden ja painon mukaan laskettu painoindeksi on 30 kg/m² tai enemmän on kasvanut jatkuvasti 1980-luvun lopusta lähtien. Lihavien osuus oli 2010-luvun alussa yli kaksinkertainen verrattuna 1980-luvun alkuun. 2010-luvulla lihavien osuus on vielä hieman kasvanut.

Naisilla lihavien osuus oli 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa keskimäärin hiukan pienempi kuin miehillä, mutta vuodesta 2004 alkaen sukupuolierot ovat olleet vähäisiä. Vuonna 2015 lihavien osuus 20–64-vuotiaista oli niin miehillä kuin naisilla 19 prosenttia.


Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)/ AVTK (1978–2011) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)/ ATH (2012–2015)


Indikaattorin kuvaus

Pituutta kysyttiin kysymyksellä: "Kuinka pitkä olette?". Painoa kysyttiin kysymyksellä: "Miten paljon painatte kevyissä vaatteissa punnittuna?". Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä. Kehon painoindeksi on yleisimmin käytetty menetelmä lihavuuden asteen määrittämiseksi. Painoindeksi ≥ 30 kg/m² on kansainvälisesti hyväksytty raja-arvo lihavuudelle.

Tietoaineisto: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" -postikyselytutkimus (AVTK-tutkimus) toteutettiin vuosittain vuodesta 1978 alkaen vuoteen 2014 (www.thl.fi/avtk).

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH)– kyselytutkimus vuosittain vuodesta 2012 lähtien (www.thl.fi/ath).