Toimeentulotuki 

Päivitetty: 20.12.2016 - Seuraava päivitys: 20.12.2017
   
 
 
Jaa

Toimeentulotuen saajat

Indikaattori kertoo yhteiskunnallisesta syrjäytymisuhkasta, sillä toimeentulotuki on viimesijaisin toimeentulon tukimuoto. Toimeentulotuen saaminen on läheisesti työttömyyteen liittyvä indikaattori ja kertoo myös välillisesti ensisijaisten tukimuotojen tason riittävyydestä.

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän kehitys seurasi 1990-luvun vaihteen jälkeen tapahtunutta taloudellista kehitystä muutaman vuoden viiveellä. Viive lyheni 2000-luvulla, kun yleinen työttömyysaste jäi 1990-luvun vaihdetta korkeammalle tasolle. Samalla toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden määrä lisääntyi. Näin myös toimeentulotuen menot kasvoivat suhteessa toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrään. Toimeentulotuen asiakkaiden määrä nousi nopeasti vuoden 2009 taloudellisen taantuman ja työttömyyden lisääntymisen myötä. Kasvu pysähtyi työttömyyden kasvun pysähtymisen myötä vuonna 2010. Vuosina 2010-2012 toimeentulotuen asiakkaiden määrä pysyi samalla tasolla.

Vuonna 2012 toteutettiin ensisijaisen ja viimesijaisen perusturvan tasokorotukset työttömyysturvassa, asumistuessa ja toimeentulotuessa. Yhteisvaikutusten ansiosta muutokset eivät olleet suuret toimeentulotukeen.

Vuosina 2013–2015 toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi 5,4 prosenttia ja henkilöiden 4,8 prosenttia. Toimeentulotukea sai 7,3 prosenttia väestöstä vuonna 2015. Toimeentulotuen menot säilyivät vuonna 2015 lähes samalla tasolla kuin 2014; 740,6 miljoonassa eurossa. Vuonna 2015 kotitalouksien saama toimeentulotuen keskimääräinen euromäärä laski toista vuotta peräkkäin, ollen vuonna 2015 yhteensä 3,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013.


Lähde:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)


Indikaattorin kuvaus

Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuuden prosentteina väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden lopun tilannetta. Kotitalouden kaikki toimeentulotuen saajat on tähän tilastoon laskettu erikseen eli myös lapset ovat mukana laskennassa.