Eläkkeellesiirtymisiän odote 

Päivitetty: 30.3.2017 - Seuraava päivitys: 3.4.2018
   
 
 
Jaa

Eläkkeellesiirtymisikä pysynyt ennallaan

Vuonna 2016 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli työeläkejärjestelmässä 61,1 vuotta. Se säilyi edellisvuoden tasolla. Sen kehitys vastaa likimain ennakkoarvioita.

Eläkkeellesiirtymisiän muutosta mitataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka perustuu ikäluokittaisiin eläkealkavuuksiin.

Miesten ja naisten välinen ero eläkkeellesiirtymisiässä on ollut pieni viime vuosina. Aiemmin odote oli naisilla korkeampi kuin miehillä. Nyt miesten eläkkeellesiirtymisikä on korkeampi kuin naisten. Viime vuonna miesten eläkkeellesiirtymisiän odote oli 61,3 vuotta ja naisten 60,9 vuotta.

Työeläkkeelle siirtyi vuonna 2016 noin 75 800 henkilöä, mikä on 1 700 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna.

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä nousi vuodesta 2015 yhden prosentin. Vuonna 2016 heitä oli 18 800 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä nousi 56 800 henkilöön. Nousua on 3,5 prosenttia edellisvuodesta.


Lähde:
Eläketurvakeskus


Indikaattorin kuvaus

Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, joka muodostuu tietynikäisille vakuutetuille, kun oletetaan, että ikäluokittainen eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Odote lasketaan sekä 25- että 50-vuotiaille. Odote otettiin käyttöön vuonna 2003.

Odotteen avulla voidaan tarkastella erityisesti ajassa tapahtuvaa muutosta eläkkeellesiirtymisiässä. Se reagoi heti ja oikeansuuntaisesti eläkkeiden alkavuudessa tapahtuviin muutoksiin. Muutosta seurataan lähinnä 25-vuotiaan odotteen avulla. Se kuvaa työeläkevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää ja sitä käytetään virallisena mittarina kuvaamaan eläkkeellesiirtymisiässä tapahtuvia muutoksia.

50-vuotiaan odote lasketaan, koska eläkepolitiikan vaikutukset kohdistuvat lähinnä 50 vuotta täyttäneisiin. Koska 50-vuotiaan odotteen laskennassa eivät ole mukana alle 50-vuotiaana eläkkeelle siirtyneet, on se aina korkeampi kuin 25-vuotiaan odote. Ero kuvaa 25-49 -vuotiaana eläkkeelle siirtyneiden vaikutusta eläkkeellesiitymisikään. Vuosittain työeläkkeelle siirtyvistä noin 10 prosenttia on alle 50-vuotiaita.