Eläkkeellesiirtymisiän odote 

Päivitetty: 1.4.2014 - Seuraava päivitys: 1.4.2015
   
 
 
Jaa

Eläkkeellesiirtymisikä pysyi edellisvuoden tasolla

Vuonna 2013 keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli työeläkejärjestelmässä 60,9 vuotta. Vaikka eläkkeellesiirtymisikä ei edellisvuodesta muuttunut, se on noussut eläkeuudistusta edeltävästä tasosta kahdella vuodella, mikä ylittää ennakkoarviot. Eläkkeellesiirtymisiän muutosta mitataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka perustuu ikäluokittaisiin eläkealkavuuksiin.

Miesten ja naisten välinen ero eläkkeellesiirtymisiässä on viime vuosina kaventunut eikä eroa enää ole.  Miehet ja naiset jäävät eläkkeelle samassa iässä. Viime vuonna miesten eläkkeellesiirtymisiän odote oli 60,9 vuotta ja naisten 60,8 vuotta. Aiemmin odote oli naisilla selvästi korkeampi kuin miehillä.

Työeläkkeelle siirtyi 73 000 henkilöä vuonna 2013, mikä on yli 4 000 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Määrä on korkein sitten ennätysvuoden 2009, jolloin eläkkeelle siirtyi lähes 80 000 henkilöä.

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläke alkoi edellisen vuoden tapaan runsaalla 20 000 henkilöllä. Sen sijaan vanhuuseläkkeelle siirtyi yli 50 000 henkilöä. Nousua on lähes 10 prosenttia edellisvuodesta.
 


Lähde:
Eläketurvakeskus


Indikaattorin kuvaus

Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, joka muodostuu tietynikäisille vakuutetuille, kun oletetaan, että ikäluokittainen eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Odote lasketaan sekä 25- että 50-vuotiaille. Odote otettiin käyttöön vuonna 2003.

Odotteen avulla voidaan tarkastella erityisesti ajassa tapahtuvaa muutosta eläkkeellesiirtymisiässä. Se reagoi heti ja oikeansuuntaisesti eläkkeiden alkavuudessa tapahtuviin muutoksiin. Muutosta seurataan lähinnä 25-vuotiaan odotteen avulla. Se kuvaa työeläkevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää ja sitä käytetään virallisena mittarina kuvaamaan eläkkeellesiirtymisiässä tapahtuvia muutoksia.

50-vuotiaan odote lasketaan, koska eläkepolitiikan vaikutukset kohdistuvat lähinnä 50 vuotta täyttäneisiin. Koska 50-vuotiaan odotteen laskennassa eivät ole mukana alle 50-vuotiaana eläkkeelle siirtyneet, on se aina korkeampi kuin 25-vuotiaan odote. Ero kuvaa 25-49 -vuotiaana eläkkeelle siirtyneiden vaikutusta eläkkeellesiitymisikään. Vuosittain työeläkkeelle siirtyvistä noin 10 prosenttia on alle 50-vuotiaita.