Työkyvyttömyyseläkettä saaneet 

Päivitetty: 30.3.2017 - Seuraava päivitys: 30.3.2018
   
 
 
Jaa

Työkyvyttömyyseläkettä saaneet

Vuonna 2016 työeläkejärjestelmästä sai työkyvyttömyyseläkettä 152 900 henkilöä. Heistä 19 800 (13 %) sai osatyökyvyttömyyseläkettä. Työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden suurimmat ryhmät olivat mielenterveyden häiriöt (42 %), tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (27 %), hermoston sairaudet (9 %) ja verenkiertoelinten sairaudet (6 %). Mielenterveyden häiriöiden osuus on ollut suurin vuodesta 2000 lähtien.


Lähde:
Eläketurvakeskus


Indikaattorin kuvaus

Indikaattori kuvaa työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden lukumääriä sairauspääryhmän mukaan. Luokittelu tapahtuu työkyvyttömyyden aiheuttaneen pääasiallisen syyn mukaan. Sairauskoodit perustuvat kansainväliseen ICD-10-tautiluokitukseen. Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet sekä vuoteen 2011 asti voimassa olleet yksilölliset varhaiseläkkeet. Varsinaisia työkyvyttömyyseläkkeitä myönnetään joko toistaiseksi tai määräaikaisina kuntoutustukina. Molempia voidaan myöntää täyden eläkkeen (työkyky vähentynyt ainakin 3/5) tai osaeläkkeen (työkyky vähentynyt 2/5–3/5) suuruisena.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 18-62 -vuotiaalle henkilölle. Jos henkilö tulee työkyvyttömäksi 63-vuotta täytettyään, hänelle myönnetään suoraan vanhuuseläke.