Työkyvyttömyyseläkettä saaneet 

Päivitetty: 1.4.2016 - Seuraava päivitys: 1.4.2017
   
 
 
Jaa

Työkyvyttömyyseläkettä saaneet

Vuonna 2015 työeläkejärjestelmästä sai työkyvyttömyyseläkettä 161 100 henkilöä. Heistä 20 100 (12 %) sai osatyökyvyttömyyseläkettä. Työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden suurimmat ryhmät olivat mielenterveyden häiriöt (41 %), tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (27 %), verenkiertoelinten sairaudet (6 %) ja hermoston sairaudet (9 %). Mielenterveyden häiriöiden osuus on ollut suurin vuodesta 2000 lähtien.


Lähde:
Eläketurvakeskus


Indikaattorin kuvaus

Indikaattori kuvaa työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden lukumääriä sairauspääryhmän mukaan. Luokittelu tapahtuu työkyvyttömyyden aiheuttaneen pääasiallisen syyn mukaan. Sairauskoodit perustuvat kansainväliseen ICD-10-tautiluokitukseen. Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet sekä vuoteen 2011 asti voimassa olleet yksilölliset varhaiseläkkeet. Varsinaisia työkyvyttömyyseläkkeitä myönnetään joko toistaiseksi tai määräaikaisina kuntoutustukina. Molempia voidaan myöntää täyden eläkkeen (työkyky vähentynyt ainakin 3/5) tai osaeläkkeen (työkyky vähentynyt 2/5–3/5) suuruisena.
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 18-62 -vuotiaalle henkilölle. Jos henkilö tulee työkyvyttömäksi 63-vuotta täytettyään, hänelle myönnetään suoraan vanhuuseläke.