Maanpuolustustahto 

Päivitetty: 9.12.2016 - Seuraava päivitys: 15.12.2017
   
 
 
Jaa

Maanpuolustustahto laskenut viime vuodesta

”Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?”

Myöntävästi tähän kysymykseen vastaa nyt koko väestöstä 71 prosenttia, vuosi sitten vastaava luku oli 78 prosenttia. Naisista tätä mieltä on 64 prosenttia, viime vuonna 73. Miehistä myöntävästi vastaa 79 prosenttia, viime vuonna vastaava luku oli 84 prosenttia. Kielteisesti vastaa viidennes, miehistä 16 ja naisista 25 prosenttia.

Ikäluokittain katsottuna eniten kielteisesti vastaavia on 25- 34-vuotiaissa, 31 prosenttia.


Lähde:
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto ja Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta


Indikaattorin kuvaus

Maanpuolustustahtoa on tiedusteltu MTS-tutkimuksissa kysymyksellä ”Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?” vuodesta 1970 lähtien. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuosittaiset turvallisuus- ja ulkopoliittisiin teemoihin sekä maanpuolustukseen liittyvät käyntikyselytutkimukset selvittävät suomalaisten turvallisuuspoliittisia mielipiteitä ja asenteita sekä niiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on arkistoitu aineistot vuodesta 1992.

Indikaattorin tiedot perustuvat MTS-tutkimusraportteihin. Tiedot on pääosin koottu MTS-sarjan syystutkimuksista. Vuosien 1970 ja 1971 tutkimukset toteutti MTS:n edeltäjä, Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta HMS. Kyselyihin on vastannut vuosittain noin tuhat 15–74(79) -vuotiasta suomalaista. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi.

Maanpuolustustahto-kysymys on käännetty Suomeen Ruotsista, missä Styrelsen för Psykologiskt Försvar on esittänyt sitä jo vuodesta 1952. SPF sulautui vuoden 2009 alusta perustettuun Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, joka tekee nyt vastaavia mielipidetutkimuksia. Raportit löytyvät internetistä: www.msb.se