Yhdyskuntajätteet 

Päivitetty: 20.12.2016 - Seuraava päivitys: 30.11.2017
   
 
 
Jaa

Jätteiden poltto ja kierrätys ovat korvanneet yhdyskuntajätteiden kaatopaikat

Jätteiden sijoittaminen penkkaan kaatopaikoille on käynyt harvinaiseksi. Viime vuonna enää runsas kymmenys yhdyskuntajätteestä sijoitettiin tällä tavoin. Sijalle on tullut jätteiden hyödyntäminen. Vapautuneen kaatopaikkajätteen hyödyntämisestä ovat kilpailleet energiantuotanto ja kierrätys. Jätteen energiakäyttö on viemässä voiton.

Yhdyskuntajätettä palaa yhä enemmän

Suomen 7 jätevoimalassa ja rinnakkaispolttolaitoksissa poltetaan liki puolet kaikesta yhdyskuntajätteestä. Jätteenpolton kasvu on ollut voimakasta. Viimeisen vuosikymmenen aikana polttokapasiteetti on kasvanut kuusinkertaiseksi ja kasvaa tänä vuonna vielä kahden uuden voimalan verran. Sekajätteestä on tulossa pelkkää energiajätettä ja erilliskerätyistä jätteistä kierrätysmateriaalia.

Kierrätys vahvistui

Kierrätyksellä tarkoitetaan jätemateriaalin palauttamista käyttöön. Kierrätys on tavoitelluin tapa jätteen käsittelyvaihtoehdoksi koko Euroopassa. Suomi otti viime vuonna melkoisen harppauksen kohti kärkimaita erilliskerättyjen yhdyskuntajätteiden kierrätyksessä. Sähkö- ja elektroniikkaromun sekä lasi- ja metallijätteen kierrätysmäärät kasvoivat. Vaikuttavin tekijä oli kuitenkin kaupan aloilla kertyvien kuitupakkausjätteen määrän ja kierrätyksen täsmentyminen. Kuitupakkausjätteen kierrätysaste on erittäin korkea.

Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä vakioitunut

Yhdyskuntajätteiden määrä Suomessa on vuosituhannen vaihteen jälkeen ollut 2,4 – 2,8 miljoonaa tonnia vuosittain. Määrissä ei ole ollut sellaista trendiä, josta voitaisiin sanoa yhdyskuntajätteiden määrän kasvavan tai laskevan. Yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin viime vuonna liki 90 prosenttia, joten tällä alueella kiertotalous alkaa olla lopuillaan.


Lähde:
Tilastokeskus / Jätetilasto, Suomen ympäristökeskus


Indikaattorin kuvaus

Indikaattori kuvaa vuosittain jätehuoltoon käsiteltäviksi tulleiden yhdyskuntajätteiden kokonaismäärää (1000 tonnia) ja sen jakautumista käsittelytavan mukaan.

Yhdyskuntajätettä ovat kotitalouksissa ja muualla yhdyskunnissa kuten palvelualoilla syntyneet kulutusjätteet, jotka ovat järjestetyn jätehuollon piirissä. Jätteen käsittely jakautuu hyödyntämiseen (materiaalikierrätys ja energiakäyttö) ja loppusijoitukseen (kaatopaikka). Poltto jätevoimalassa lasketaan energiakäyttöön. On huomattava, että entisessä tarkoituksessaan uudelleenkäytetty tavara kuten palautuspullo ei ole jätettä.