Sepelvaltimotautiin kuolleet 

Päivitetty: 30.12.2016 - Seuraava päivitys: 29.12.2017
   
 
 
Jaa

Sepelvaltimotauti yhä syynä joka viidenteen kuolemaan

Vuonna 2015 kuolemansyiden pääryhmistä suomalaisia kuoli eniten verenkiertoelinten sairauksiin. Ryhmän merkitys kuolemansyynä on kuitenkin pienentynyt kahdessakymmenessä vuodessa 44 prosentista 37 prosenttiin. Samanaikaisesti miesten ja naisten ikävakioitu kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin on vähentynyt yli 40 prosenttia (liitekuvio 1).

Verenkiertoelinten sairauksista iskeemiset sydäntaudit (sepelvaltimotauti) ovat vielä nykyisinkin suomalaisten yleisimpiä kuolemansyitä, vaikka sepelvaltimotautikuolleisuus onkin vähentynyt Suomessa selvästi. Sepelvaltimotauti aiheutti vuonna 2015 yhä joka viidennen kuoleman ja sepelvaltimotautiin kuoli yli 10 000 henkeä.


Lähde:
Tilastokeskus / Kuolemansyyt


Indikaattorin kuvaus

Sepelvaltimotautiin eli iskeemisiin sydäntauteihin kuolleisiin luetaan angina pectorikseen, sydäninfarktiin ja muihin iskeemisiin sydänsairauksiin kuolleet (54-luokkaisen kuolemansyyluokituksen luokka 27, I20-I25).

Tilastokeskuksen kuolemansyytilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, joilla kuolinhetkellä oli kotipaikka Suomessa.