Kirjastokäynnit 

Päivitetty: 15.6.2016 - Seuraava päivitys: 15.6.2017
   
 
 
Jaa

Yleisten kirjastojen käyttö


Kirjastojen käyttöluvut ovat viime vuosina olleet laskusuunnassa. Kaikkiaan 2 miljoonaa suomalaista eli 36 prosenttia väestöstä lainasi kirjastosta jotain vuonna 2015. Vuosina 2000-2015 lainaajien osuus väestöstä laski yli 10 prosenttiyksikköä.

Fyysisiä kirjastokäyntejä kirjattiin vuonna 2015 yhteensä runsaat 49 miljoonaa ja verkkokäyntejä lähes 39 miljoonaa. Fyysisten käyntien määrä on laskenut 23 prosenttia vuodesta 2000. Verkkokäyntien määrä ylitti fyysisten käyntien määrän ensi kerran vuonna 2010, mutta vuonna 2015 verkkokäyntien määrä jäi yli 10 miljoonaa pienemmäksi kuin fyysisten käyntien määrä. Asukasta kohti fyysisiä käyntejä oli 9 ja lainauksia 16 kappaletta vuonna 2015.

Lähde:
Tilastokeskus / Kulttuuritilasto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö


Indikaattorin kuvaus

Suomalaista kirjastoverkkoa on supistettu viime vuosina, mutta se on kansainvälisessä vertailussa yhä varsin laaja. Vuonna 2015 eri puolilla maata oli pää-, sivu- ja laitoskirjastoja yhteensä 765. Tämä oli yli 18 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000. Kirjastoautojen lukumäärä oli 140, 30 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000.

Kirjastopalvelujen laatuun vaikuttaa palveluverkon tiheyden lisäksi kirjastojen kokoelmien määrä ja sisältö. Kirjastoilla on nykyisin myös monipuoliset verkkopalvelut. Yleisten kirjastojen kokoelmissa oli vuon-na 2015 kirja-aineistoa runsaat 32 miljoonaa kappaletta ja muuta aineistoa 4,2 miljoonaa kappaletta. Viime vuosina kirja-aineiston määrä on vähentynyt, kun taas muun aineiston määrä on kasvanut.