Uusiutuvat energialähteet 

Päivitetty: 7.12.2016 - Seuraava päivitys: 7.12.2017
   
 
 
Jaa
Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi 35 prosenttiin vuonna 2015. Puupolttoaineiden osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta jatkoi kasvuaan ollen 25 prosenttia. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian kokonaisloppukulutukseen. Tällä tavoin laskettuna uusiutuvien energialähteiden osuus Suomessa oli ennakkoarvion mukaan yli 39 prosenttia vuonna 2015. Lopulliset tiedot julkaistaan Eurostatin verkkosivuilla helmi–/maaliskuussa 2017. Suomen uusiutuvan energian osuuden tavoite on 38 prosenttia energian loppukulutuksesta vuonna 2020, mikä osuus saavutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Lähde:
Tilastokeskus / Energian hankinta ja kulutus


Indikaattorin kuvaus

Uusiutuville energialähteille on yhteistä se, että niitä hyödynnettäessä kestävällä tavalla niiden varanto ei vähene pitkällä aikavälillä. Uusiutuvat energialähteiden käytön lisäämisen tavoite liittyy kiinteästi kestävään kehityksen ja toimintaan joka ei syö tulevien sukupolvien mahdollisuuksia.

Uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu liittyy ilmastosopimuksiin ja ilmaston lämpenemisen hidastamiseen. Vaikka keskeinen motivaatio uusiutuvan energian käytön lisäämiselle on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, uusiutuvilla energialähteiden käyttö edistää myös bioenergian ja muun kotimaisen energian käyttöä, ohjaa yhteiskuntaa panostamaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä parantaa ja ylläpitää energiasektorin huoltovarmuutta. Uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu liittyy ilmastosopimuksiin ja ilmaston lämpenemisen hidastamiseen.

Suomessa käytettäviä uusiutuvia energialähteitä ovat vesi- ja tuulivoima, aurinkoenergia, maalämpö, biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet.

Uusiutuvat energialähteet jakautuvat indikaattorissa vesivoimaan, puun pienkäyttöön, metsäteollisuuden jäteliemiin, teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineisiin, lämpöpumppuihin, kierrätyspolttoaineiden biohajoavaan osuuteen ja muuhun bioenergiaan.