Kulttuurin arvonlisäys 

Päivitetty: 21.10.2016 - Seuraava päivitys: 23.10.2017
   
 
 
Jaa

Kulttuurialojen työllisyys putosi selvästi ja alan osuus kulutuksesta pieneni edelleen vuonna 2014

Kulttuurin rooli taloudessa laski edelleen hieman, ja sen osuus vuoden 2014 bruttokansantuotteesta oli 2,9 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli 3,0 prosenttia. Laskeva suuntaus oli näkyvissä sekä tuotannossa, kulutuksessa että erityisesti työllisyydessä. Merkittävänä poikkeuksena oli peliala, joka kasvoi voimakkaasti myös vuonna 2014. Suurin osa pelialan toiminnasta jää varsinaisen kulttuurisatelliitin rajausten ulkopuolelle, mutta koko pelialasta on tehty tähän julkistukseen erilliset laskelmat.

Vaikka käypähintaisesti mitattuna kulttuurin arvonlisäys oli vuonna 2014 samalla tasolla kuin vuonna 2013, kulttuurin osuus koko talouden arvonlisäyksestä on entisestään hieman pienentynyt, sillä koko talouden arvonlisäys kasvoi. Useimmissa toimialaryhmissä arvonlisäys on joko ennallaan tai jonkin verran pienentynyt, mutta pientä kasvua näkyi elävän kulttuurin aloilla sekä radio- ja tv-toiminnassa.


Lähde:
Tilastokeskus / Kulttuurin satelliittitilinpito


Indikaattorin kuvaus

Kulttuurin osuus bruttoarvonlisäyksestä kuvaa kulttuurin ja joukkoviestinnän toimialojen suoraa taloudellista merkitystä. Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksessa kansantalouden tilinpitojärjestelmän kehikossa toteutetusta erillislaskelmasta, niin sanotusta kulttuurin satelliittitilinpidosta. Laskelmassa on mukana 58 kokonaan tai osittain kulttuuriseksi katsottua toimialaa.