Asuntojen hinnat 

Päivitetty: 28.4.2016 - Seuraava päivitys: 28.7.2016
   
 
 
Jaa

Osakeasuntojen hinnat nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat koko maassa 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,5 prosenttia ja muualla Suomessa 0,7 prosenttia. Vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat koko maassa 0,8 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,3 prosenttia ja muualla Suomessa 0,3 prosenttia.

Tammi-maaliskuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta oli koko maassa 2 293 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 598 euroa ja muualla maassa 1 707 euroa.

Uusien kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat laskivat 0,4 prosenttia koko maassa edelliseen neljännekseen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 2,6 prosenttia, kun taas muualla maassa hinnat nousivat 0,9 prosenttia.

Vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna uusien osakeasuntojen hinnat koko maassa laskivat 1,4 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 1,5 prosenttia ja muualla Suomessa 1,3 prosenttia. Uusien osakeasuntojen keskineliöhinta oli koko maassa 3 591 euroa, pääkaupunkiseudulla 4 796 euroa ja muualla maassa 3 166 euroa.


Lähde:
Tilastokeskus / Osakeasuntojen hinnat


Indikaattorin kuvaus

Asuntojen hintaindeksi kuvaa vanhojen kerros- ja rivitalohuoneistojen hintakehitystä. Vanhoiksi asunnoiksi lasketaan tilastossa asunnot, jotka on rakennettu aiemmin kuin tilastovuonna tai sitä edeltäneenä vuonna.

Reaalihintaindeksi kertoo reaalisen hintojen muutoksen indeksin perusajankohtaan (vuosi 2000) verrattuna. Reaalihinta on perusvuoden hinnoin laskettu hinta, josta on poistettu hintatason muutosten vaikutukset. Useimmiten reaalihinnalla tarkoitetaan kuluttajahintaindeksillä deflatoitua nimellishintaa.
 
Vanhojen osakeasuntojen tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta osakeasuntojen hintatilastosta, joka perustuu verohallinnon aineistoon. Ennakkotiedot sisältävät kaksi kolmasosaa vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kaupoista. Uusien osakeasuntojen tiedot perustuvat suurimpien rakennuttajien ja kiinteistönvälittäjien kauppahintatietoihin. Osakeasuntojen hintatiedot ovat saatavissa tarkemmin eri alueilta osoitteesta tilastokeskus.fi/til/ashi/tau.html .

Asuntojen hintojen kuukausi- ja neljännesvuositilastot soveltuvat asuntojen hintakehityksen seurantaan lyhyellä aikavälillä, kun taas vuositilasto antaa tarkempaa tietoa alueittaisista asuntomarkkinoista kuten tehtyjen kauppojen lukumääristä. Tilastot perustuvat varainsiirtoveroilmoituksiin.