Asuntokuntien koko 

Päivitetty: 24.5.2016 - Seuraava päivitys: 13.10.2016
   
 
 
Jaa

Yksinasuvien määrä kasvoi eniten vanhemmissa ikäryhmissä 2015

Tilastokeskuksen mukaan asuntokuntia oli vuoden 2015 lopulla 2,6 miljoonaa, joista 42 prosenttia oli yhden henkilön asuntokuntia. Yksinasuvien määrä kasvoi edellisvuodesta 14 000:lla ja muiden asuntokuntien määrä muutamalla tuhannella asuntokunnalla. Eniten kasvoi 65-vuotta täyttäneiden yksinasuvien määrä, yli 10 000 henkilöllä. Vähintään 65-vuotta täyttäneiden yksinasuvien määrän kasvua selittää osin suurten ikäluokkien vaikutus. Leskeksi jääminen lisää yksinasuvien määrää erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä. Alle 35-vuotiaiden yksinasuvien määrä kasvoi edellisvuodesta noin kolmella tuhannella henkilöllä.

Yksinasuvat, 65-vuotta täyttäneet henkilöt asuvat pääosin kerrostalossa. Ikäryhmässä on kuitenkin muihin yksinasuviin verrattuna suhteellisesti eniten omakotitalossa- tai paritalossa asuvia. Yksinasuvista, 65 vuotta täyttäneistä 28 prosenttia asui vuoden 2015 lopulla omakoti- tai paritalossa, 16 prosenttia asui rivitalossa ja 54 prosenttia asui kerrostalossa. Kaikista yksinasuvista 62 prosenttia asuu kerrostalossa. Alle 35-vuotiaista yksinasuvista kerrostalossa asuu 80 prosenttia. Laitoksissa asuvat eivät ole mukana tilastossa.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Asunnot ja asuinolot


Indikaattorin kuvaus

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestön keskusrekisterin mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät väestölaskennassa muodosta asuntokuntia.

Samaan asuntokuntaan voi kuulua useampia kotitalouksia. Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan.