Asevelvollisuus 

Päivitetty: 18.3.2016 - Seuraava päivitys: 24.3.2017
   
 
 
Jaa

Varusmiespalvelukseen ja kertausharjoituksiin osallistuneet

Varusmiespalvelukseen tulleiden miesten määrä vaihtelee pääsääntöisesti ikäluokan koon mukaan. 2000-luvun alusta palvelukseen tulleiden määrä on jossain määrin laskenut ikäluokan pienentymisen sekä tiukentuneiden ennakko- ja kutsuntalääkärintarkastusten myötä. Palveluksenaikainen keskeyttäminen on saatu käännettyä laskuun. Yksittäisistä tekijöistä eniten on kasvanut mielenterveydelliset syyt. Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen loppuun asti suorittavien määrä on vuositasolla vakiintunut noin 400 naiseen.

Lähde:
Pääesikunnan henkilöstöosasto


Indikaattorin kuvaus

Asevelvollisuuslain mukaan jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta. Asevelvollisuuteen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Lain naisten vapaehtoisesta asepalveluksesta mukaan nainen voidaan hakemuksesta ottaa varusmiespalvelusta vastaavaan vapaaehtoiseen asepalvelukseen, jos hän palvelukseen astuessaan on:

1) Suomen kansalainen;

2) täyttänyt 18 mutta ei 30 vuotta; sekä

3) terveydeltään ja muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asepalvelukseen sopiva.

Jos asepalvelusta suorittava nainen 45 päivän kuluessa palveluksen aloittamispäivästä ilmoittaa, ettei hän jatka palvelusta, on hänet heti kotiutettava. Myös joukko-osaston komentaja voi tarkoitetun 45 päivän aikana peruuttaa asepalvelukseen annetun määräyksen vamman, sairauden, ilmeisen sopimattomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella.

Varusmiespalveluksen keskeyttäneiden lukuun sisältyvät varusmiehet, jotka ovat hakeutuneet siviilipalvelukseen tai joiden palvelus on keskeytetty palveluskelpoisuuden muuttumisen takia. Lukuun sisältyvät myös naiset, jotka ovat 45 päivän kuluessa palveluksen aloittamispäivästä ilmoittaneet, etteivät jatka palvelusta.