Kaikki indikaattorit

Indikaattori Lähde Päivitetty Seuraava päivitys
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit Tilastokeskus 9.4.2015 7.4.2016
Alkoholin kokonaiskulutus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 16.6.2015 27.5.2016
Alkoholisyihin kuolleet Tilastokeskus 30.12.2014 30.12.2015
Ammatillinen järjestäytyminen Työ- ja elinkeinoministeriö 7.10.2014 1.9.2015
Asevelvollisuus Pääesikunta 27.3.2015 25.3.2016
Asuntojen hinnat Tilastokeskus 29.10.2015 28.1.2016
Asuntokuntien koko Tilastokeskus 26.5.2015 23.5.2016
BKT asukasta kohti Tilastokeskus 9.7.2015 29.1.2016
Elinajanodote Tilastokeskus 23.10.2015 21.10.2016
Eläkkeellesiirtymisiän odote Eläketurvakeskus 1.4.2015 1.4.2016
Energian kulutus Tilastokeskus 10.12.2014 14.12.2015
Energian loppukäyttö Tilastokeskus 10.12.2014 14.12.2015
Hedelmällisyys Tilastokeskus 14.4.2015 5.4.2016
Henkirikokset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 15.1.2015 10.1.2016
Ikääntyneiden toimintakyky Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 25.8.2014 21.3.2016
Imeväiskuolleisuus Tilastokeskus 14.4.2015 8.4.2016
Inflaatio Tilastokeskus 13.11.2015 14.12.2015
Itsemurhat Tilastokeskus 30.12.2014 30.12.2015
Julkinen velka ja alijäämä Tilastokeskus 30.9.2015 1.3.2016
Julkiset kokonaismenot Tilastokeskus 30.1.2015 29.1.2016
Kalansaalis Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 30.9.2014 29.1.2016
Kansainvälinen kriisinhallinta Pääesikunta 27.3.2015 25.3.2016
Kansantalouden suhdanteet Tilastokeskus 13.11.2015 15.12.2015
Kasvihuonekaasupäästöt Tilastokeskus 30.10.2015 14.12.2015
Kaupungistuminen Tilastokeskus 8.4.2015 25.3.2016
Kehitysyhteistyö Ulkoasiainministeriö 7.10.2013 12.8.2014
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet Viestintävirasto 19.11.2015 20.4.2016
Kirjastokäynnit Tilastokeskus 6.5.2015 28.4.2016
Konkurssit Tilastokeskus 18.11.2015 16.12.2015
Kotitalouksien kulutusmenot Tilastokeskus 9.7.2015 29.1.2016
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo Tilastokeskus 9.7.2015 29.1.2016
Kotitalouksien säästämisaste Tilastokeskus 9.7.2015 29.1.2016
Kotitalouksien toimeentulon riittävyys Tilastokeskus 20.3.2015 21.12.2015
Kotitalouksien tulot Tilastokeskus 2.4.2015 4.4.2016
Kotitalouksien velkaantuneisuus Tilastokeskus 9.7.2015 29.1.2016
Koulutukseen hakeutuminen Tilastokeskus 12.2.2015 5.2.2016
Kulttuurin arvonlisäys Tilastokeskus 30.10.2015 28.10.2016
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa Tilastokeskus 16.11.2012 30.11.2015
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Kuluttajabarometri Tilastokeskus 27.11.2015 28.12.2015
Laajakaistapalvelut Viestintävirasto 31.10.2014 18.8.2015
Lasten kotihoidon tukea saaneet Kela 27.3.2015 31.3.2016
Lastensuojelu Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 13.11.2014 15.12.2015
Levätilanteen kehitys Suomen merialueilla Suomen ympäristökeskus 15.10.2015 14.10.2016
Levätilanteen kehitys sisävesissä Suomen ympäristökeskus 16.10.2015 14.10.2016
Lihavuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 15.5.2015 12.5.2016
Liikunta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 15.5.2015 13.5.2016
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö Tilastokeskus 19.11.2015 17.11.2016
Luovien taiteiden harrastaminen Tilastokeskus 25.3.2013 25.3.2019
Lämpötilan kehitys Ilmatieteen laitos 1.9.2015 1.12.2015
Maanpuolustustahto Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 10.12.2014 18.12.2015
Matkaviestinverkon liittymät Viestintävirasto 18.11.2015 26.2.2016
Matkaviestinverkossa siirretty data Viestintävirasto 19.11.2015 20.4.2016
Nuorten kokonaisrikollisuus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 19.2.2013 31.3.2017
Opintojen eteneminen Tilastokeskus 19.3.2015 17.3.2016
Opintotukea saaneet aikuiset Kela 4.9.2015 2.9.2016
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet Tilastokeskus 20.10.2015 26.1.2016
Palkkojen kehitys Tilastokeskus 15.10.2015 26.5.2016
Patentointi Tilastokeskus 23.10.2014 31.12.2013
Perhetyypit Tilastokeskus 28.5.2015 30.5.2016
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat Tilastokeskus 5.11.2015 3.11.2016
Pienet ja keskisuuret yritykset Tilastokeskus 28.11.2013 18.6.2015
Pienimpiä eläkkeitä saaneet Kela 12.2.2015 12.2.2016
Pienituloiset Tilastokeskus 20.3.2015 21.12.2015
Pitkäaikaistyöttömät Työ- ja elinkeinoministeriö 24.11.2015 22.12.2015
Poliisin tietoon tulleet rikokset Tilastokeskus 31.3.2015 31.3.2016
Puhelinpalvelut Viestintävirasto 31.10.2014 18.8.2015
Puhelut ja viestit Viestintävirasto 19.11.2015 20.4.2016
Puuston kasvu ja poistuma Metsäntutkimuslaitos 2.10.2014 12.10.2015
Rajanylitykset Rajavartiolaitos 16.3.2015 31.3.2016
Rakentaminen Tilastokeskus 25.11.2015 18.12.2015
Rikollisuuden pelko Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 9.6.2015 31.3.2016
Sepelvaltimotautiin kuolleet Tilastokeskus 30.12.2014 30.12.2015
Suomalaisten matkailu Tilastokeskus 10.4.2015 5.4.2016
Sähkön hankinta ja kulutus Tilastokeskus 29.10.2015 27.10.2016
Taloudellinen huoltosuhde Tilastokeskus 12.3.2015 11.12.2015
Taloudellinen kasvu (BKT) Tilastokeskus 4.9.2015 4.12.2015
Teollisuuden suhdanteet Tilastokeskus 10.11.2015 10.12.2015
Tieliikenneonnettomuudet Tilastokeskus 16.6.2015 16.12.2015
Tieliikenteen tavarankuljetukset Tilastokeskus 30.9.2015 18.12.2015
Toimeentulotuki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 19.12.2014 30.12.2015
Toimialoittainen kehitys Tilastokeskus 4.9.2015 4.12.2015
Tuloerot Tilastokeskus 18.12.2014 18.12.2015
Tuonti ja vienti Tulli 9.11.2015 8.12.2015
Tupakointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 15.5.2015 12.5.2016
Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tilastokeskus 29.10.2015 27.10.2016
Tyytyväisyys elämän eri puoliin Tilastokeskus 25.8.2014 25.8.2017
Työ- ja pääomatulojen suhde Tilastokeskus 9.7.2015 29.1.2016
Työkyvyttömyyseläkettä saaneet Eläketurvakeskus 30.4.2015 1.4.2016
Työlliset toimialoittain Tilastokeskus 30.4.2015 7.4.2016
Työllisyysaste Tilastokeskus 24.11.2015 22.12.2015
Työmatkan pituus Suomen ympäristökeskus 15.2.2012 1.3.2018
Työttömyysaste Tilastokeskus 24.11.2015 22.12.2015
Uhanalaiset lajit Ympäristöministeriö 10.3.2011 1.1.2021
Uhrikokemukset Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 9.6.2015 31.3.2016
Ulkomaankauppa kansantaloudessa Tilastokeskus 9.7.2015 29.1.2016
Ulosottovelalliset Valtakunnanvoudinvirasto 21.7.2015 13.1.2016
Uusiutuvat energialähteet Tilastokeskus 10.12.2014 14.12.2015
Verotus Tilastokeskus 9.7.2015 7.7.2016
Viljasato Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 26.11.2015 25.2.2016
Väestön ikärakenne Tilastokeskus 27.3.2015 23.3.2016
Väestön ikärakenteen kehitys Tilastokeskus 27.3.2015 23.3.2016
Väestön koulutusrakenne Tilastokeskus 5.11.2015 3.11.2016
Väestönmuutokset Tilastokeskus 29.5.2015 27.5.2016
Väkivaltarikokset Tilastokeskus 31.3.2015 31.3.2016
Yhdyskuntajätteet Tilastokeskus 28.5.2015 1.12.2015
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat Kela 16.12.2014 18.12.2015
Yritystoiminnan kansainvälistyminen Tilastokeskus 18.12.2014 10.12.2015
Äänestysaktiivisuus Tilastokeskus 30.4.2015 30.4.2019