Kestävän kehityksen indikaattorit

Kestävän kehityksen tilaa seurataan indikaattoreilla. Oheiset indikaattorit toimivat sekä Suomen kestävän kehityksen indikaattorikokoelmana että kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen indikaattoreina.

Lue lisää

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Suomessa kestävää kehitystä edistetään muun muassa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen kautta. Yhteiskuntasitoumus on osa YK:n RIO+20-prosessin kansallista toimeenpanoa. Yhteiskuntasitoumuksessa on useita tavoitteita, joihin eri tahot antavat omat toimenpidesitoumuksensa.

Kestävän kehityksen tilaa seurataan indikaattoreilla. Suomessa on pitkät perinteet indikaattorityössä: ensimmäinen kestävän kehityksen indikaattorikokoelma julkaistiin vuonna 2000. Lisäksi Suomi on osallistunut aktiivisesti kansainvälisten indikaattorikokoelmien kehittämiseen, esimerkiksi YK:n, EU:n ja pohjoismaiden vastaaviin hankkeisiin.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus esitellään sivuilla www.ym.fi/sitoumus2050

Kestävän kehityksen indikaattorit

Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin

Osallistuvien kansalaisten yhteiskunta

Työtä kestävästi

Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt

Hiilineutraali yhteiskunta

Resurssiviisas talous

Kestävät elämäntavat

Luontoa kunnioittava päätöksenteko