Alkoholisyihin kuolleet 

Päivitetty: 30.12.2014 - Seuraava päivitys: 30.12.2015
   
 
 
Jaa

Alkoholiperäisiin syihin kuolleet entistä vanhempia
 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 alkoholiperäisiin kuolemansyihin kuoli runsaat 1 900 henkeä. Kuolleiden määrä pysyi edellisvuoteen verrattuna lähes ennallaan. Alkoholiin kuolleista kolme neljästä oli miehiä. Alkoholikuolemat ovat yleistyneet kymmenen viime vuoden aikana erityisesti yli 55-vuotiailla miehillä. Samalla menehtyneiden keski-ikä on noussut 55 vuodesta 59 vuoteen. Nuoremmissa ikäryhmissä alkoholikuolleisuus on vähentynyt.

Kymmenen viime vuoden aikana miesten alkoholikuolleisuus on kasvanut eniten 65–74-vuotiailla. Se on lähes puolitoistakertaistunut. Selvästi suurinta alkoholikuolleisuus on kuitenkin edelleen 55–64-vuotiailla miehillä. Tätä nuorempien miesten alkoholikuolleisuus on sitä vastoin vähentynyt.

Alkoholin käyttöön liittyvä kuolleisuus kasvoi Suomessa suhteellisen tasaisesti 1980-luvulta lähtien aina vuoteen 2003, jonka jälkeen alkoholikuolleisuus lisääntyi muutamassa vuodessa noin neljänneksellä. Vuodesta 2008 alkanut alkoholikuolleisuuden hidas lasku pysähtyi vuonna 2012. Vuonna 2013 alkoholikuolleisuus jälleen pieneni hieman edellisvuodesta pysyen kuitenkin selvästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2003.

Vuonna 2013 alkoholiperäisten syiden osuus kaikista kuolemansyistä oli neljä prosenttia. Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi vuonna 2013 runsaat 1 900 henkeä, joista miehiä oli 1 500 ja naisia 400. Alkoholiin kuolleet ovat entistä vanhempia. Yli 65-vuotiaiden osuus alkoholikuolleista on kasvanut kymmenessä vuodessa kymmenen prosenttiyksikköä, 18 prosentista 28 prosenttiin. Alkoholiin kuolleista suurin osa eli seitsemän kymmenestä on edelleen työikäisiä. Alkoholin merkitys kuolemansyynä on keski-ikäisille suurempi kuin eläkeikäisille, koska keski-ikäisten kuolleisuus on kokonaisuudessaan vanhempia ikäryhmiä selvästi pienempää. Esimerkiksi 45–54-vuotiaina kuolleista miehistä alkoholi oli joka neljännen kuolemansyy.

Alkoholikuolemista suurin osa aiheutuu alkoholin pitkäaikaiseen käyttöön liittyvistä sairauksista, kuten maksa- ja sydänsairauksista. Alkoholimyrkytysten osuus alkoholikuolemista on pienentynyt 17 prosenttiin. Peruskuolemansyyn lisäksi alkoholi voi liittyä kuolemaan myötävaikuttavana tekijänä. Vuonna 2013 alkoholilla oli osuutta 355:een eli useampaan kuin joka kuudenteen tapaturmaiseen kuolemaan. Päihtymystila oli yleisintä tulipaloturmissa, missä yli puolet kuolleista oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Liikenteessä kuolleista joka viides oli päihdyksissä. Kaatumisturmissa, joista suurin osa tapahtui yli 65-vuotiaille, alkoholin vaikutuksen alaisena oli joka kymmenes.


Lähde:
Tilastokeskus / Kuolemansyyt


Indikaattorin kuvaus

Alkoholitauteihin luetaan ne tautiluokituksessa määritellyt taudit, joiden aiheuttajana on alkoholi (luokat F10, G312, G4051, G621, G721, I426, K292, K70, K852, K860, O354, P043, Q860).

Alkoholimyrkytyksiä ovat alkoholin ja alkoholin korvikeaineiden aiheuttamat myrkytyskuolemat (luokka X45).

Tilastokeskuksen kuolemansyytilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, joilla kuolinhetkellä oli kotipaikka Suomessa.