Findikator.fi - samhällsutvecklingen som helhet

Aktuell information om centrala samhällsfenomen i form av indikatorer. Indikatorerna beskriver olika fenomen med hjälp av statistiska diagram, tabeller och analyserande text.

Tjänsten har producerats av Statistikcentralen och statsrådets kansli i samarbete med olika informationsproducenter.

Nya uppdateringar
Konkurser
20.5.2015
Byggande
19.5.2015
Rökning
15.5.2015
Fetma
15.5.2015