Sädesskörd 

Uppdaterad: 26.2.2015 - Uppdateras nästa gång: 26.11.2015
   
 
 
Dela på

Veteskörden översteg för första gången en miljard kilo

Enligt skördestatistiken från Naturresursinstituten (Luke) preciseras uppskattningen av spannmålsskörden från i somras till 4,1 miljarder kilo. Spannmålsskörden 2014 är den största på fem år. Vädret var gynnsamt under vegetationsperioden, vilket bidrog till att skörden av nästan alla åkerväxter blev större än normalt.

Under de senaste årtiondena har den normala spannmålsskörden i Finland uppgått till 3,6–4,2 miljarder kilo. Spannmålsskörden på 4,1 miljarder kilo i somras landade således på den övre gränsen för en normal skörd. Åren med missväxt har resulterat i undantag från den genomsnittliga skörden.

Veteskörden uppgick till 1,1 miljarder kilo, dvs. ökade med en fjärdedel jämfört med år 2013. Havreskörden blev litet mindre än veteskörden. Den rekordstora veteskörden berodde på både ökade odlingsarealer och ökade hektarskördar. Havreskörden minskade med mer än en tiondedel, vilket berodde på en mindre såddareal och en mindre hektarskörd jämfört med i fjol.

Kornskörden uppgick till nästan 1,9 miljarder kilo, dvs. minskade med några procent jämfört med i fjol. Rågskörden tredubblades och uppgick till 75 miljoner kilo. Rågskörden räcker dock fortfarande inte till att täcka den inhemska konsumtionen till skillnad från andra spannmål. Råg är den enda spannmålen som så gott som regelbundet importeras till Finland. Det är endast sällan som rågskörden längre överstiger konsumtionen på cirka 100 miljoner kilo.


Källa:
Naturresursinstitutet, Luke


Beskrivning av indikatorn

Detta är den slutliga skördestatistiken 2014. Skördestatistiken bygger på information från alla cirka 7 000 odlare som deltar i undersökningen.