Sädesskörd 

Uppdaterad: 24.2.2016 - Uppdateras nästa gång: 24.11.2016
   
 
 
Dela på

Rekordskördar av höstsäd – Finland självförsörjande på råg

Spannmåls- och potatisskörden en tiondel mindre än i fjol, men rekordskördar av höstvete och råg. Även ärter och bondbönor gav de största skördarna på länge.

Spannmålsskörden (3,7 miljarder kilo) är den minsta på tre år, vilket delvis förklaras av att odlingsarealen är cirka fem procent mindre. Nästan lika mycket minskade det tröskade spannmålet till följd av en rekordstor areal av färskt spannmål, eftersom en tiondel av hela spannmålsarealen bärgades som färskt spannmål för utfodringen av husdjur.

Trots att skörden på gårdsnivå slog helt fel på större arealer än tidigare, stannade hektarskörden av korn (3 500 kilo) på riksnivå bara lite under det normala. Den övriga vårsäden, dvs. havre och vårvete, gav normala hektarskördar.

Rekordskördar av råg och höstvete

Hektarskördarna av höstsäd, dvs. höstråg och -vete, var rekordstora på riksnivå. När även arealerna av höstsådd var större än normalt, blev skörden av höstvete den näst största i den hundraåriga uppföljningen av skördar. Stor rågskörden, dvs. cirka 108 miljoner kilo, tryggar för första gången på femton år tillgången på inhemsk råg för bröd för det kommande året.


Källa:
Naturresursinstitutet, Luke


Beskrivning av indikatorn

Igen lämnade över 95 procent av alla gårdar som ingår i statistikenkäten svar i den skördeundersökning som Naturresursinstitutets Statistiktjänster genomför varje höst. År 2015 gick man ut med förfrågningar till cirka 6 000 konventionella gårdar och 600 gårdar som sysslade med ekologisk produktion. Utifrån en sampelundersökning räknade Statistiktjänsterna ut skördeuppgifterna för de viktigaste åkerväxterna även regionvis för landets alla cirka 51 000 gårdar.