Sädesskörd 

Uppdaterad: 25.2.2014 - Uppdateras nästa gång: 27.11.2014
   
 
 
Dela på

Spannmålsskörden översteg 4 miljarder kilo

Enligt uppgifter om skördestatistiken från Tike (Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral) preciseras uppskattningen av spannmålsskörden från i somras till 4,1 miljarder kilo. Skördeuppskattningen enligt uppgifter från odlarna är således större än den uppskattning som presenterades av sakkunniga i slutet av augusti och som uppgick till 3,9 miljarder kilo. Spannmålsskörden 2013 är den största på fyra år.

Vädret var gynnsamt under vegetationsperioden, vilket bidrog till att skörden av nästan alla åkerväxter blev större än normalt. De regnfria dagarna under själva skördearbetet möjliggjorde dessutom att skörden från nästan hela den besådda arealen kunde tas till vara.

Under de senaste årtiondena har den normala spannmålsskörden i Finland uppgått till 3,6–4,2 miljarder kilo. Spannmålsskörden på 4,1 miljarder kilo i somras landade således på den övre gränsen för en normal skörd. Åren med missväxt har resulterat i undantag från den genomsnittliga skörden.

Med beaktande av variationerna i skördarna på grund av vegetationsperioderna har spannmålsskörden ändå ökat fortlöpande under hela den hundra år långa statistikhistorien. Spannmålsskörden översteg fyra miljarder kilo för första gången först år 1990. Åren 2000–2013 har spannmålsskörden överstigit fyra miljarder kilo rentav sex gånger.

Hälften av spannmålsskörden består av korn. Kornskörden på cirka 1,9 miljarder kilo är 20 procent större än året innan. Största delen av kornskörden används till djurfoder. En femtedel av skörden, dvs. cirka 400 miljoner kilo, används till maltframställning. Havre odlas näst mest. Havreskörden steg med 12 procent från 2012. Havreskörden på cirka 1,2 miljarder kilo är den största på ett årtionde.

Rågskörden blev endast 26 miljoner kilo. Den svaga övervintringen och den lilla odlingsarealen ledde till den fjärde minsta rågskörden någonsin i Finland. Endast 1992, 1994 och 1999 var rågskörden ännu mindre. Råg är den enda spannmålen som så gott som regelbundet importeras till Finland. Det är endast sällan som rågskörden längre överstiger konsumtionen på cirka 100 miljoner kilo.


Källa:
Tike, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral


Beskrivning av indikatorn

Tikes skördestatistik baserar sig på uppgifter som lämnats av odlarna. Informationen har samlats in via webbtjänsten och per telefon från cirka 5 700 odlare.