Antalet brott som kommit till polisens kännedom 

Uppdaterad: 31.3.2015 - Uppdateras nästa gång: 31.3.2016
   
 
 
Dela på

Andelen brottsmisstänkta med finländsk bakgrund var 1,8 procent och med utländsk bakgrund 3,5 procent

Polisen, tullen och gränsbevakningen fick år 2013 kännedom om totalt 424 900 brott i hela landet, vilket är 540 brott (0,1 %) färre än året innan. Sammanlagt 276 400 personer var brottsmisstänkta till de 246 000 brott som klarades upp år 2013. Detta är 7 200 (2,5 %) färre än året innan. Av personer med finländsk bakgrund var 18,1 per 1 000 personer i befolkningsgruppen brottsmisstänkta. Motsvarande siffra hos personer med utländsk bakgrund var 35,4.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Brott och tvångsmedel


Beskrivning av indikatorn

Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom beskriver främst den regionala fördelningen av kriminaliteten samt polisens verksamhet. Statistiken omfattar uppgifter om karaktären och kvantiteten av de brott som avslöjats. Dessutom utreder man antalet brott som polisen undersökt och klarat upp, andelen uppklarade brott efter slag av brott samt fall där anmälan har konstaterats vara ogrundad.

Uppklarningsprocenten anger antalet brott som blivit uppklarade under ett visst år, i procent av antalet brott som har kommit till polisens kännedom under samma år. Uppklaringsprocenten kan således bli högre än 100 procent.