Den ekonomiska tillväxten (BNP) 

Uppdaterad: 4.12.2015 - Uppdateras nästa gång: 29.2.2016
   
 
 
Dela på

Bruttonationalprodukten minskade med 0,5 procent från föregående kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten under juli–september med 0,5 procent från föregående kvartal. Jämfört med tredje kvartalet 2014 minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,2 procent.

Under andra kvartalet 2015 ökade bruttonationalprodukten enligt de reviderade uppgifterna med 0,4 procent från föregående kvartal (var 0,2 %) och med 0,7 procent från året innan (var 0,1 %).

Exportvolymen minskade under tredje kvartalet med 0,7 procent från föregående kvartal och med 3,4 procent från året innan. Importen ökade med 1,8 procent från föregående kvartal, men minskade med 3,4 procent från året innan.

Källa:
Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, kvartalsvis


Beskrivning av indikatorn

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka närings-grenar som har ökat, och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

BNP, bruttonationalprodukten till marknadspris är det slutliga resultatet av produktionsaktiviteten hos inhemska produktionsenheter.

Den ekonomiska tillväxten har en central inverkan på hela samhällsutvecklingen. För att finansieringen av det finländska välfärdssamhället och utgifterna för en omfattande social sektor ska vara i balans med den offentliga sektorns inkomster bör den ekonomiska tillväxten vara kontinuerlig och av sysselsättande natur. En hållbar ekonomisk tillväxt behöver en sysselsättande ekonomisk politik och teknisk utveckling som stöd. Tekniken skapar möjligheter för fortsatt tillväxt och minskar samtidigt användningen av naturresurserna. En åldrande befolkning och en minskad andel arbetande befolkning är de största hoten i framtiden och leder till att den totala arbetsinsatsen inom nationalekonomin sjunker och produktiviteten växer långsammare.