Den ekonomiska tillväxten (BNP) 

Uppdaterad: 5.12.2014 - Uppdateras nästa gång: 2.3.2015
   
 
 
Dela på

Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent


According to Statistics Finland's preliminary data, the volume of Finland’s gross domestic product increased in July to September by 0.2 per cent from the previous quarter. Compared with the third quarter of 2013, GDP adjusted for working days grew by 0.1 per cent. There was the same number of working days in the third quarter as one year ago.

Revisions put the change in the volume of GDP in the second quarter of 2014 at 0.4 per cent from the previous quarter (was 0.2 %) and at 0.1 per cent from twelve months back (was -0.1%).

In the third quarter, the volume of exports decreased by 0.1 per cent from the previous quarter but increased by 1.1 per cent year-on-year. Imports decreased by 1.1 per cent from the previous quarter and by 2.9 per cent year-on-year.

In the third quarter, the volume of private consumption grew by 0.7 per cent from the previous quarter and was at the same level as twelve months back. Gross fixed capital formation, or investments, fell by one per cent from the previous quarter and by 3.9 per cent year-on-year.

Källa:
Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, kvartalsvis


Beskrivning av indikatorn

Kvartalsräkenskaperna för samhällsekonomin beskriver systematiskt Finlands ekonomi med samma begrepp och definitioner som årsräkenskaperna, men på en mer aggregerad nivå. Av uppgifterna framgår bl.a. hur Finlands bruttonationalprodukt har utvecklats kvartalsvis, vilka närings-grenar som har ökat, och hur mycket, om t.ex. exporten eller investeringar har ökat produktionen, hur hushållens konsumtion har förändrats från föregående kvartal, hur mycket lönerna har stigit från året innan.

BNP, bruttonationalprodukten till marknadspris är det slutliga resultatet av produktionsaktiviteten hos inhemska produktionsenheter.

Den ekonomiska tillväxten har en central inverkan på hela samhällsutvecklingen. För att finansieringen av det finländska välfärdssamhället och utgifterna för en omfattande social sektor ska vara i balans med den offentliga sektorns inkomster bör den ekonomiska tillväxten vara kontinuerlig och av sysselsättande natur. En hållbar ekonomisk tillväxt behöver en sysselsättande ekonomisk politik och teknisk utveckling som stöd. Tekniken skapar möjligheter för fortsatt tillväxt och minskar samtidigt användningen av naturresurserna. En åldrande befolkning och en minskad andel arbetande befolkning är de största hoten i framtiden och leder till att den totala arbetsinsatsen inom nationalekonomin sjunker och produktiviteten växer långsammare.