Arbetslöshetstalet 

Uppdaterad: 23.8.2016 - Uppdateras nästa gång: 20.9.2016
   
 
 
Dela på

Det relativa arbetslöshetstalet för juli 7,8 procent


Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2016 till 214 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 18 000 färre än året innan. Antalet arbetslösa kvinnor och män var 107 000 personer i bägge grupperna.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juli 7,8 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 7,6 procent och för kvinnor 8,1 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,9 procent.

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Det relativa arbetslöshetstalet är procentandelen arbetslösa av arbetskraften i samma ålder, dvs. av sysselsatta och arbetslösa. Det relativa arbetslöshetstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-74-åriga arbetslösa av arbetskraften i samma ålder.

Arbetslösa är personer som under undersökningsveckan är utan arbete (var inte i lönearbete eller arbetade inte som företagare) och under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete som löntagare eller företagare, och som skulle kunna börja arbeta inom två veckor. Också personer som är utan arbete och väntar på att börja ett avtalat arbete inom tre månader räknas som arbetslösa, om de skulle kunna börja arbetet inom två veckor. Som arbetslösa räknas även personer som är permitterade tills vidare och som uppfyller ovanstående kriterier.

Till arbetskraften hör alla personer i åldersgruppen 15-74 år som under referensveckan hörde till kategorin sysselsatta eller kategorin arbetslösa.