Arbetslöshetstalet 

Uppdaterad: 24.11.2015 - Uppdateras nästa gång: 22.12.2015
   
 
 
Dela på

Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 8,7 procent


Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2015 till 234 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 14 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 124 000 män och 110 000 kvinnor. Antalet arbetslösa män var 9 000 färre och antalet arbetslösa kvinnor 23 000 fler jämfört med oktober året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 8,7 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,1 procent för män och 8,4 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,3 procent.

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Det relativa arbetslöshetstalet är procentandelen arbetslösa av arbetskraften i samma ålder, dvs. av sysselsatta och arbetslösa. Det relativa arbetslöshetstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-74-åriga arbetslösa av arbetskraften i samma ålder.

Arbetslösa är personer som under undersökningsveckan är utan arbete (var inte i lönearbete eller arbetade inte som företagare) och under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete som löntagare eller företagare, och som skulle kunna börja arbeta inom två veckor. Också personer som är utan arbete och väntar på att börja ett avtalat arbete inom tre månader räknas som arbetslösa, om de skulle kunna börja arbetet inom två veckor. Som arbetslösa räknas även personer som är permitterade tills vidare och som uppfyller ovanstående kriterier.

Till arbetskraften hör alla personer i åldersgruppen 15-74 år som under referensveckan hörde till kategorin sysselsatta eller kategorin arbetslösa.