Arbetslöshetstalet 

Uppdaterad: 21.7.2015 - Uppdateras nästa gång: 25.8.2015
   
 
 
Dela på

Det relativa arbetslöshetstalet för juni 10,0 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juni 2015 till 280 000 (felmarginal ±21 000), dvs. 22 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 154 000 män och 126 000 kvinnor. Antalet arbetslösa kvinnor var 3 000 färre och antalet arbetslösa män 25 000 fler jämfört med juni året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juni 10,0 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,5 procent för män och 9,4 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,7 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Det relativa arbetslöshetstalet är procentandelen arbetslösa av arbetskraften i samma ålder, dvs. av sysselsatta och arbetslösa. Det relativa arbetslöshetstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-74-åriga arbetslösa av arbetskraften i samma ålder.

Arbetslösa är personer som under undersökningsveckan är utan arbete (var inte i lönearbete eller arbetade inte som företagare) och under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete som löntagare eller företagare, och som skulle kunna börja arbeta inom två veckor. Också personer som är utan arbete och väntar på att börja ett avtalat arbete inom tre månader räknas som arbetslösa, om de skulle kunna börja arbetet inom två veckor. Som arbetslösa räknas även personer som är permitterade tills vidare och som uppfyller ovanstående kriterier.

Till arbetskraften hör alla personer i åldersgruppen 15-74 år som under referensveckan hörde till kategorin sysselsatta eller kategorin arbetslösa.