Sysselsättningstalet 

Uppdaterad: 24.6.2015 - Uppdateras nästa gång: 21.7.2015
   
 
 
Dela på

Antalet sysselsatta uppgick i maj 2015 till 2 433 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 27 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 18 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 9 000 färre än i maj 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 68,0 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,9 procentenheter till 68,3 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,7 procentenheter till 67,8 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 67,9 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.