Sysselsättningstalet 

Uppdaterad: 25.11.2014 - Uppdateras nästa gång: 23.12.2014
   
 
 
Dela på

Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2014 till 2 419 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 7 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn och ökade inom den offentliga sektorn jämfört med oktober 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i oktober 67,6 procent, medan det året innan var 68,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 68,2 procent för män och 67,0 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,3 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.