Sysselsättningstalet 

Uppdaterad: 26.8.2014 - Uppdateras nästa gång: 23.9.2014
   
 
 
Dela på

Antalet sysselsatta uppgick i juli 2014 till 2 550 000 (felmarginal ±31 000), dvs. 17 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 26 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 9 000 fler än i juli 2013. Antalet sysselsatta minskade inom den privata sektorn, men ökade inom den offentliga sektorn. Antalet löntagare minskade, medan antalet företagare och företagarfamiljemedlemmar ökade jämfört med juli 2013.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var 71,2 procent i juli 2014, medan det året innan var 71,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet var 72,1 procent för män och 70,3 procent för kvinnor. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,2 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.