Sysselsättningstalet 

Uppdaterad: 24.11.2015 - Uppdateras nästa gång: 22.12.2015
   
 
 
Dela på
Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2015 till 2 448 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 29 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta kvinnor var 27 000 fler och antalet sysselsatta män nästan detsamma som i oktober 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i oktober 68,4 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än i oktober 2014. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,7 procentenheter till 68,7 procent. För män var det relativa sysselsättningstalet 68,0 procent, dvs. nästan oförändrat. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,7 procent.

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.