Sysselsättningstalet 

Uppdaterad: 26.7.2016 - Uppdateras nästa gång: 23.8.2016
   
 
 
Dela på
Antalet sysselsatta uppgick i juni 2016 till 2 558 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 33 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 42 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 10 000 färre än i juni 2015.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juni 72,0 procent, medan det året innan var 71,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 2,5 procentenheter till 74,7 procent från juni året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,5 procentenheter till 69,3 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent.

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.