Sysselsättningstalet 

Uppdaterad: 27.1.2016 - Uppdateras nästa gång: 23.2.2016
   
 
 
Dela på
Antalet sysselsatta uppgick i december 2015 till 2 387 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 25 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 13 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 12 000 färre än i december 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 66,9 procent, medan det året innan var 67,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,3 procentenheter till 67,7 procent från december året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,6 procentenheter till 66,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,3 procent.

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Relativt sysselsättningstal = Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll.