Förväntad livslängd 

Uppdaterad: 28.10.2016 - Uppdateras nästa gång: 27.10.2017
   
 
 
Dela på
 

Källa:
Statistikcentralen, Avlidna


Beskrivning av indikatorn

Förväntat antal levnadsår = det antal år en person i given ålder skulle leva om dödligheten är oförändrad.