Deltids- och visstidsanställda 

Uppdaterad: 26.7.2016 - Uppdateras nästa gång: 25.10.2016
   
 
 
Dela på


Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Som personer som utför deltidsarbete klassificeras löntagare och företagare som uppger att de arbetar deltid på sin huvudarbetsplats. Definitionen baserar sig inte på timgränser, utan på svarspersonens egen uppfattning om arbetets deltid.

Till visstidsanställda
räknas löntagare med ett arbetsavtal som ingåtts på viss tid eller för en provtid eller för den tid det tar att utföra ett bestämt arbete.