Deltids- och visstidsanställda 

Uppdaterad: 20.10.2015 - Uppdateras nästa gång: 26.1.2016
   
 
 
Dela på

Antalet visstidsanställningar var nästan oförändrat, kring 329 000 år 2014, men deltidsanställningarna ökade något. Antalet deltidsanställda sysselsatta i åldern 15–74 år var 377 000 år 2014. År 2014 blev bristen på heltidsarbete en lika vanlig orsak till utförandet av deltidsarbete som studier när det gäller 15–64-åringar.

Källa:
Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning


Beskrivning av indikatorn

Som personer som utför deltidsarbete klassificeras löntagare och företagare som uppger att de arbetar deltid på sin huvudarbetsplats. Definitionen baserar sig inte på timgränser, utan på svarspersonens egen uppfattning om arbetets deltid.

Till visstidsanställda
räknas löntagare med ett arbetsavtal som ingåtts på viss tid eller för en provtid eller för den tid det tar att utföra ett bestämt arbete.