Varutransporter inom vägtrafiken 

Uppdaterad: 24.3.2016 - Uppdateras nästa gång: 23.6.2016
   
 
 
Dela på

Den transporterade godsmängden med lastbil var oförändrad, transportarbetet ökade under fjärde kvartalet 2015

Under fjärde kvartalet 2015 var transportarbetet för lastbilarna 5,7 miljarder tonkilometer, dvs. 12 procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 90 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 10 procent inom den privata trafiken.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Varutransporter inom vägtrafiken


Beskrivning av indikatorn

Statistiken över varutransporter inom inrikes vägtrafik beskriver inrikes varutransporten med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland. Med tillståndspliktig trafik menas person- eller godstransport mot betalning (yrkesmässig trafik). För att idka transport krävs tillstånd av tillståndsmyndighet.

Inrikes vägtrafik beskriver trafik med fordon registrerade i Finland för privat och tillståndspliktig (yrkesmässig) trafik som bedrivs mellan två orter (avgångsort och bestämmelseort) som båda ligger i Finland. Resan kan omfatta transitering inom en annan stats territorium.

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).