Varutransporter inom vägtrafiken 

Uppdaterad: 4.4.2014 - Uppdateras nästa gång: 27.6.2014
   
 
 
Dela på

Den transporterade godsmängden med lastbil minskade, transportarbetet ökade under fjärde kvartalet 2013

Under fjärde kvartalet 2013 transporterades 71 miljoner ton gods med lastbilar, dvs. 6 procent mindre än under motsvarande kvartal året innan. Transporterna av jordmaterial minskade med 9 procent och transporterna av annat än jordmaterial med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Varutransporter inom vägtrafiken


Beskrivning av indikatorn

Statistiken över varutransporter inom inrikes vägtrafik beskriver inrikes varutransporten med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland. Med tillståndspliktig trafik menas person- eller godstransport mot betalning (yrkesmässig trafik). För att idka transport krävs tillstånd av tillståndsmyndighet.

Inrikes vägtrafik beskriver trafik med fordon registrerade i Finland för privat och tillståndspliktig (yrkesmässig) trafik som bedrivs mellan två orter (avgångsort och bestämmelseort) som båda ligger i Finland. Resan kan omfatta transitering inom en annan stats territorium.

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).