Varutransporter inom vägtrafiken 

Uppdaterad: 18.12.2015 - Uppdateras nästa gång: 24.3.2016
   
 
 
Dela på

Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under tredje kvartalet 2015


Under tredje kvartalet 2015 transporterades 81 miljoner ton gods med lastbilar, dvs. 4 procent mer än under motsvarande kvartal året innan.Transporterna av jordmaterial minskade med 8 procent och transporterna av annat än jordmaterial ökade med 16 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Källa:
Statistikcentralen / Varutransporter inom vägtrafiken


Beskrivning av indikatorn

Statistiken över varutransporter inom inrikes vägtrafik beskriver inrikes varutransporten med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland. Med tillståndspliktig trafik menas person- eller godstransport mot betalning (yrkesmässig trafik). För att idka transport krävs tillstånd av tillståndsmyndighet.

Inrikes vägtrafik beskriver trafik med fordon registrerade i Finland för privat och tillståndspliktig (yrkesmässig) trafik som bedrivs mellan två orter (avgångsort och bestämmelseort) som båda ligger i Finland. Resan kan omfatta transitering inom en annan stats territorium.

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).