Varutransporter inom vägtrafiken 

Uppdaterad: 19.12.2014 - Uppdateras nästa gång: 7.4.2015
   
 
 
Dela på

Den transporterade godsmängden med lastbil ökade under tredje kvartalet 2014

Under tredje kvartalet 2014 var transportarbetet för lastbilarna 5,2 miljarder tonkilometer, dvs. 7 procent mer än under motsvarande kvartal året innan. Av transportarbetet kördes 92 procent inom den yrkesmässiga trafiken och 8 procent inom den privata trafiken.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Varutransporter inom vägtrafiken


Beskrivning av indikatorn

Statistiken över varutransporter inom inrikes vägtrafik beskriver inrikes varutransporten med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland. Med tillståndspliktig trafik menas person- eller godstransport mot betalning (yrkesmässig trafik). För att idka transport krävs tillstånd av tillståndsmyndighet.

Inrikes vägtrafik beskriver trafik med fordon registrerade i Finland för privat och tillståndspliktig (yrkesmässig) trafik som bedrivs mellan två orter (avgångsort och bestämmelseort) som båda ligger i Finland. Resan kan omfatta transitering inom en annan stats territorium.

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).