Rökning 

Uppdaterad: 15.5.2015 - Uppdateras nästa gång: 28.10.2016
   
 
 
Dela på

Den dagliga rökningen har minskat

Bland män har andelen dagliga rökare minskat under undersökningsperioden. Ännu under 1980–talet rökte 35 procent av männen i åldern 25–64 år dagligen, medan motsvarande siffra  efter mitten av 2000–talet har varit cirka 25 procent. År 2014 rökte 18 procent av männen i åldern 25–64 år dagligen.

Bland kvinnor steg andelen dagliga rökare till 20 procent i slutet av 1980–talet, och därefter hölls siffran ungefär på samma nivå fram till början av 2000–talet Under de senaste åren har andelen dagliga rökare dock börjat sjunka bland kvinnorna. År 2014 rökte 14 procent av kvinnorna i åldern 25–64 år dagligen.


Källa:
Institutet för hälsa och välfärd


Beskrivning av indikatorn

Som dagliga rökare räknades personer som uppgett att de rökt dagligen under minst ett år, och som vid tiden för enkäten uppgett att de hade rökt senast samma dag eller dagen före de svarade på enkäten.

Informationsmaterial: Undersökningen av den finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa, AVTK-undersökningen, årligen sedan 1978.